Maxbo-Proff-Østfold
Maxbo-Proff-Østfold

Byggevarehus og miljøfyrtårn

Maxbo Proff Østfold i Fredrikstad er det første byggevarehuset som er sertifisert som Miljøfyrtårn i fylket. I disse dager skiftes 500 lysstoffrør ut med LED.

Publisert

I disse dager skiftes 500 lysstoffrør ut med LED. (Foto: Jan Tveita)

– Vi har vært gjennom en miljøanalyse som viste at mye allerede var på plass før vi ble sertifisert, konstaterer regionsjef Johnny Kvalheim ved Maxbo Proff Østfold.

Vi finner byggevarehuset på Manstad et lite stykke utenfor Fredrikstad. Her drev Huseby Sag trelastproduksjon før. I dag foregår det ingen produksjon her lenger, Maxbo Proff Østfold er et rent butikk- og logistikksenter som skal betjene proffkunder i hele fylket.

– Bare finjusteringer måtte til for å oppfylle kravene for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, opplyser Kvalheim.

Høy sorteringsgrad

– For eksempel sorterer vi ut 80 prosent av avfallet, sier Jon A. Jørgensen, driftssjef ved byggevarehuset. Alt av jern og metall, papp, papir, plast, el-avfall og glass tas ut. Det samme skjer med avfall fra trevirke, der sorterer vi også ut impregnert virke, understreker han.

– Dermed går bare 20 prosent til restavfall, og vi jobber med å få denne andelen enda lavere. Vi har årlige møter med samarbeidspartneren vår, Norsk Gjenvinning. I møtene er ytterligere reduksjon av restavfallet et gjennomgangstema, sier Jørgensen.

Overgang til LED

Byggevarehuset har termostatregulert oppvarming av lokalene, men det gjøres mye i tillegg for å spare energi. I disse dager skiftes 500 lysstoffrør ut med LED.

– Dette vil ikke bare bidra til å senke strømkostnadene. LED har opptil seks ganger lengre levetid og krever vesentlig mindre vedlikehold, sier Kvalheim.

– I lagerhallene våre er det høyt under taket, og utskiftingen av lysstoffrør er en risikosport i seg selv. I fremtiden håper han derfor at byggevarehuset slipper hyppig utskifting ut lysrør.

– Alle monner drar: Spiserommet for de 21 ansatte varmes opp med varmekabler i gulvet. Denne oppvarmingen skal nå erstattes av en varmepumpe. For øvrig bruker byggevarehuset solskjerming aktivt i sommerhalvåret.

Strenge leverandørkrav

Byggevarehuset setter høye krav til sine leverandører. Ingen regnskogprodukter slipper inn på lageret på Manstad. Leverandøren av renholdstjenestene, ISS, er også miljøsertifisert. Det stilles også miljøkrav til transportørene som byggevarekjeden samarbeider med.

– Vi benytter leietransport, og har jevnlige møter med transportørene. Vi tilpasser transportene og fyller opp bilene maksimalt, sier Kvalheim.

Ingen hvilepute

Miljøfyrtårnsertifikatet er ingen hvilepute – det er ledelsen ved Maxbo Proff Østfold klar på: – Selv om det nå henger i glass og ramme på veggen, må alt fortsatt jobbes videre med. Alle ansatte må involveres og bevisstgjøres i miljøarbeidet, og det er viktig å etablere gode rutiner for å lykkes videre med miljøsatsingen, understreker regionsjef Johnny Kvalheim og driftssjef Jon A. Jørgensen ved Maxbo Proff Østfold.

Les mer om HMS- og miljøarbeidet i Maxbo Proff-kjeden i det nye HMS-magasinet!

Maxbo Proff Østfold. (Foto: Jan Tveita)

Powered by Labrador CMS