Illustrasjon: yayimages.com
Illustrasjon: yayimages.com

Det brenner for ofte på gjenvinningsanlegg

LEDER: «Gjenvinningsanlegg er ikke lenger oppsamlingsplasser for verdiløst søppel og skrot, her resirkuleres betydelige verdier som samfunnet drar stor nytte av.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 1/2019.

I skrivende stund kjemper brannmannskaper mot en kraftig brann på gjenvinnings-anlegget til Franzefoss på Sunndalsøra. Bedriften har fått bistand i slokkearbeidet fra industrivernet til Hydro, og Sivilforsvaret er også koblet inn.

Det oppstår ofte branner på gjenvinningsanlegg, altfor ofte etter vår mening. Nære eksempler er anlegget til Norsk Gjenvinning i Haraldrudveien i Oslo 8. mars i fjor, Østfold Gjenvinning i Fredrikstad 5. juli samme år, og tre dager etterpå begynte det å brenne i gjenvinningsanlegget til Ragn-Sells i Ringsaker. I samme distrikt oppsto det også brann i gjenvinningsanlegget til Eidsiva den 26. november. Og nå i 2019 altså gjenvinningsanlegget til Franzefoss på Sunndalsøra.

«Skaderisiko knyttet til brann i gjenvinningsanlegg er svært stor, både for mennesker og verdier.»

Skaderisikoen i slike branner er stor for både de ansatte på anleggene, beboere i nærområdet og mannskapene som utfører slokkearbeidet. Beboerne i nærheten blir som regel bedt om å holde vinduer og lufteventiler stengt på grunn av røyken, som kan være svært skadelig for mennesker. Dette kan ramme flere tusen mennesker i byer og tettsteder. De materielle skadene kan også utgjøre betydelige beløp.

Gjenvinningsanlegg er ikke lenger oppsamlingsplasser for verdiløst søppel og skrot, her resirkuleres betydelige verdier som samfunnet drar stor nytte av. Derfor er det påkrevd at gjenvinningsanleggene får på plass effektive brannforebyggende tiltak, og at bedriftenes industrivern får en sentral rolle i dette arbeidet. Ikke minst bør flere virksomheter bli pålagt industrivern, slik det foreslås i den nye forskriften som har vært ute til høring. Gjenvinningsanlegg er allerede omfattet av industrivernforskriften, men flere er registrert som transportører av avfall og har inntil nå falt utenfor kravet. Derfor konstaterer vi med tilfredshet at disse også nå trolig får industrivern.

Lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 1/2019
Du kan lese mer om bladet her

Powered by Labrador CMS