0513-hmsmagasinet

Ta vare på det gode i loven

Fra HMS-magasinet 5/2013: «Regjeringen Solberg har varslet ny kurs på flere områder, også i arbeidslivet.»

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden.

Arbeidsmiljøloven står under sterkt press, og trykket blir sannsynligvis ikke mindre av at den nye regjeringen nå har inntatt departementene. Regjeringen Solberg har varslet ny kurs på flere områder, også i arbeidslivet. Først og fremst ropes det på mer fleksible arbeidstidsordninger. Arbeidsmiljøloven er altfor rigid på dette området, sies det.

Hensikten med arbeidsmiljøloven er å sikre alle et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et enkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. I så måte er det et viktig og gledelig signal at regjeringen Solberg vil at trepartssamarbeidet i arbeidslivet skal fortsette.

De som er imot å endre loven, mener at en oppmyking av den vil svekke arbeidstakernes rettigheter, ikke minst endringer som dreier seg om arbeidstid.

Det ferske arbeidslivsbarometeret fra YS viser at nordmenn allerede jobber mer fleksibelt sammenliknet med arbeidstakere ellers i Europa. Vi jobber ikke flere timer, men er mer fleksible for å arbeide på kveld, natt eller i turnus, ifølge utvalget på 4795 arbeidstakere.

Arbeidslivsbarometeret viser alt i alt at vi har et godt arbeidsliv. Men mange av de spurte forteller samtidig at tiden ikke strekker til på jobb. Arbeidsoppgavene er for mange. Det gjør at de føler at de ikke får gjort jobben sin godt nok. Mange blir derfor stresset og utslitt. Derfor er det viktig å huske på at ansatte som trives på jobb, yter mer og er sjeldnere syke.

Vår jusekspert Hans Gjermund Gauslaa fra Infotjenester sier det slik inne i bladet:

«Min påstand er at der arbeidsgiver, arbeidstaker og tillitsvalgte er enige, er det mulig å oppnå en bra fleksibilitet med dagens regelverk. Jeg tror også at mange arbeidsgivere kan oppnå bedre fleksibilitet ved å øke kompetansen på arbeidstidsreglene».

Vår oppfordring til den nye regjeringen er derfor å ta vare på det gode i arbeidsmiljøloven. Med vennlig hilsenJan Tveita Redaktør

Powered by Labrador CMS