Sykefraværsarbeid virker

LEDER: «Om resultatene ikke viser seg umiddelbart, så kommer de over tid, du må bare ha litt tålmodighet.»

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden

Å satse på forebyggende sykefravær bærer frukter. Om resultatene ikke viser seg umiddelbart, så kommer de over tid, du må bare ha litt tålmodighet. Dette viser ikke minst det målrettede arbeidsmiljøarbeidet Posten Norge har lagt ned gjennom flere år.

I 2006 startet Posten et omfattende arbeid for å få ned sykefraværet. Postens medarbeidere var langt oftere syke enn den norske gjennomsnittsarbeideren. Fraværet i virksomheten lå på 9,2 prosent, og dette var høyere enn i arbeidslivet for øvrig. Gjennomsnittsfraværet i samfunnet lå på 6,8 prosent.

I fjor var situasjonen snudd på hodet. Da kunne Posten skilte med lavere fravær enn arbeidslivet for øvrig: 6,3 prosent mot 6,4. Nedgangen i sykefraværet i Posten de siste ni årene er på 30 prosent. Dette betyr at Posten Norge hver dag har 500 flere medarbeidere på jobb enn i 2006, noe som må sies å være en imponerende forbedring.

Det helsefremmende arbeidet viser seg også tydelig på bunnlinja:

– Satsingen på HMS er vår beste investering, uttaler konsernsjef Dag Mejdell. Siden 2006 har vi spart rundt en milliard kroner på lavere sykefravær.

Innsparingen skyldes lavere pensjons- og forsikringskostnader, i tillegg til ekstra lønns- og overtidskostnader. Bare i fjor var denne reduksjonen på 200 millioner kroner, viser Års- og bærekraftrapporten for 2014.

Postens ledelse har etter vår mening vært avgjørende for at konsernet har lykkes med dette sykefraværsløftet. Konsernsjefen selv har vært spydspissen i HMS-arbeidet. Den vellykkede sykefraværssatsingen kunne ikke ha funnet sted uten Dag Mejdells og den øvrige ledelsens engasjement.

Dette viser til fulle hvor viktig det er at ledelsen involverer seg i HMS.

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS