0214-hmsmagasinet

Skulle bare på jobb

Fra HMS-magasinet 2/2014: «Er det alltid rettferdig at bare sjåføren blir holdt ansvarlig? Virksomhetene blir vanligvis aldri straffet for mangelfull opplæring av sine ansatte eller mangelfullt HMS-arbeid på veien.»

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden

«Alle som kjører bil har sertifikat, og vi må kunne stole på at de kjører forsvarlig». Dette svarer en bedriftsleder på en spørreundersøkelse som Trygg Trafikk står bak.

Vi frykter at dette er en utbredt holdning i arbeidslivet. Selvsagt har bilføreren et eget ansvar for kjøretøyet han eller hun har ute i trafikken. Det er både rett og rimelig at det er vedkommende i førersetet som møter samfunnets straffereaksjoner dersom vedkommende har kjørt uforsvarlig. Inndragning av førerkort, bøter eller fengselsstraff kan være både riktige og rettferdige reaksjoner, men er det alltid rettferdig at bare sjåføren blir holdt ansvarlig? Virksomhetene blir vanligvis aldri straffet for mangelfull opplæring av sine ansatte eller mangelfullt HMS-arbeid på veien.

Få av virksomhetene tenker på trafikksikkerhet som sitt ansvar. Dette bør lederne gjøre, all den tid hele 85 prosent av bedriftene har ansatte som sitter bak rattet hele eller deler av arbeidstiden, ifølge den samme undersøkelsen. Dette gjelder ikke bare yrkessjåfører som kjører tungtransport, men også mange andre arbeidstakergrupper som omsorgsarbeidere i hjemmebaserte tjenester ute i kommunene, selgere, renholdere, vektere og journalister – for å nevne noen.

Når vi i tillegg vet at hele 36 prosent av dødsulykkene i trafikken involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden, blir bildet svært dystert.

Hvordan kan vi endre holdningene til virksomhetslederne? Her må alle gode krefter dra lasset sammen, både bedriftene og tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsynet og Statens vegvesen. Men til sjuende og sist er det virksomhetene selv som må gjøre den største innsatsen. I HMS-arbeidet bør det for eksempel settes av tid til trafikksikkerhetskurs der gode holdninger finner sin naturlige plass. Virksomheten bør kreve at sjåførene bruker bilbelte, har klare regler for bruk av mobiltelefon og overholder fartsgrensene. Dessuten bør arbeidsgiver legge forholdene til rette for å forebygge stress bak rattet.

Alt dette er oppnåelig og krever ikke store kostnader, det krever bare handling og vilje fra bedriftens side.

Med vennlig hilsen

Jan TveitaRedaktør

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS