Priser i arbeidslivet er viktig

LEDER: Norske virksomheter prises fra tid til annen for godt arbeid. Da tenker vi ikke på hva arbeidet gir bedriften i kroner og øre, det være seg i offentlig eller privat sektor.

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden.

Nei, her i HMS-magasinet er vi mer opptatt av arbeidsmiljøet – og de trofeene virksomhetene vinner ved å skape trivsel og et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Arbeidsmiljøpriser er viktige, både for å gjøre omverdenen oppmerksom på det gode arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten og gi medarbeiderne den rosen de fortjener.

Men er det ingen sammenheng her – mellom god og lønnsom drift og et godt arbeidsmiljø?

Selvsagt er det det. Utallige bedrifter og organisasjoner har nettopp pekt på den klare sammenhengen mellom god drift og god lønnsomhet. God drift oppnår du blant annet gjennom å skape god trivsel blant medarbeiderne på arbeidsplassen.

I dette nummeret av HMS-magasinet har vi viet stor plass til et par virksomheter i Innlandet som nylig er blitt tildelt IA-priser for 2015: Trulserudenga barnehage i Oppland og Skatteopplysningen Øst på Hamar. Begge er gode eksempler på at godt arbeidsmiljø henger sammen med god og lønnsom drift.

Lar lønnsomhet seg måle i offentlige virksomheter? Ja, i høyeste grad. Dersom en statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet bruker ressurser på nærværsarbeid, det vil si satser aktivt på å holde sykefraværet lavt, at de ansetter folk med redusert arbeidsevne og sørger for økt yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere, da er det «lønnsom drift» i våre øyne.

Og vil du absolutt kalle det noe annet, så kall det gjerne for god samfunnsøkonomi.

HMS-magasinet ønsker alle sine trofaste lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

Powered by Labrador CMS