0411_hmsmagasinet

Øredøvende taushet om HMS-meldingen

Hva skyldes denne øredøvende tausheten? Er norsk arbeidsliv fullkomment og lytefritt, slik at enhver debatt om det er overflødig?

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 4/2011- Skriv inn dine kommentarer nedenfor.

I høst ble omsider stortingsmeldingen om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv ferdig, noe forsinket på grunn av terroristens ugjerninger i regjeringskvartalet.

Det er første gang en slik melding, populært kalt HMS-meldingen, blir lagt fram her i landet. Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv lyder tittelen, og med denne ønsker regjeringen både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, ifølge statsminister Jens Stoltenberg.

Men etter at meldingen ble offentliggjort, har det vært få – om noen – kommentarer i mediene om den, og vi spør: Hva skyldes denne øredøvende tausheten? Er norsk arbeidsliv fullkomment og lytefritt, slik at enhver debatt om den er overflødig? Eller har rett og slett HMSmeldingen druknet i kjølvannet av 22. juli og høstens valgkamp? Er forresten ikke arbeidslivet viktig nok til å bli tema i valgkampen?

Vi har henvendt oss til arbeidsdepartementet for å få bekreftet eller avkreftet våre inntrykk. Det korte svaret fra statssekretær Jan-Erik Støstad i departementet lyder: – Det har vært en del debatt om arbeidslivsmeldingen, blant annet i Dagsnytt 18 og i DN. Samtidig antar vi at meldingens tema vil dukke opp ut over høsten og vinteren.

Riktignok dokumenterer meldingen at arbeidsforholdene er gode for det store flertallet av oss yrkesaktive. Men den peker også på to hovedutfordringer i norsk arbeidsliv: Enkelte bransjer er preget av uakseptable arbeidsforhold, og andre har høyt sykefravær og mange uføretrygdede. Meldingen peker for eksempel på forholdene i renholdsbransjen, alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet og ufrivillig deltid. Her foreslår myndighetene diverse tiltak. I renholdsbransjen er det allerede satt i gang et utviklingsarbeid, startet av myndighetene og partene i næringen. Et utvidet HMS-ansvar i konsern- og franchiseforhold blir også foreslått. Men er det bare renholdsbransjen som sliter? Vi tror definitivt ikke det, og imøteser derfor debatten i Stortinget og i offentligheten til høsten.

Men først skal de folkevalgte børste støvet av seg etter valgkampen.

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

HMS-magasinet 4/2011

Du kan bestille abonnement på HMS-magasinet her,

- eller laste ned enkeltutgaver her.

"
Powered by Labrador CMS