Forside-HMS-4-10

Lytt til Bageren i Kristiansand

Midt oppi den opphetede debatten om arbeidsmiljø og ansvar som har rast i mediene denne sommeren, er det budskapet til Bageren i Kristiansand som har gjort størst inntrykk på undertegnede.

Publisert

Arbeidsmiljødebatten dukket opp i kjølvannet av Geir Rune Karlsens bok Det regulerte arbeidsmiljø og den store oppmerksomheten denne boka fikk etter lanseringen. På nettstedet E24.no har kommentatoren Elin Ørjasæther ytret seg om temaet – og fått tilsvar av blant andre LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Også HMS-magasinets faste spaltist Peter Chr. Koren har kastet seg inn i debatten. I dette bladets Skråblikk på arbeidslivet kommenterer han Ørjasæthers synspunkter på arbeidsmiljø – spesielt det psykososiale.

Men hva dreier debatten seg om? I første rekke strides partene om hvem som har ansvaret for arbeidsmiljøet – arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Her er jussen klar: Det er arbeidsgivers hovedansvar å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skriver advokat Nils H. Storeng i juss-spalten i dette nummeret av HMS-magasinet.

Men det betyr ikke at vi arbeidstakere går fri: Arbeidstakerne har et soleklart medvirkningsansvar, og følgelig plikter som må oppfylles. Gjør ikke arbeidstaker det, kan arbeidsgiver reagere med disiplinære reaksjoner, alt fra muntlig eller skriftlig advarsel, oppsigelse og faktisk også avskjed.

Kort sagt: Vi plikter alle å bidra til å skape trivselen på arbeidsplassen. Med trivselen kommer også tryggheten.

Og det er her Bageren i Kristiansand kommer inn i bildet:

– Når trivselen er på plass, vil hver ansatt oppleve seg som inkludert. Det gjelder uavhengig av hvem du er eller om du tilhører en gruppe som er nevnt særskilt i IA-avtalen, sier Espen Albert, Bageren i Kristiansand (se side 18).

Bagerens ledelsesfilosofi er å være en motiverende tilrettelegger:

– Det er hver enkelt person sitt ansvar å bidra til kulturen, ikke én enkelt. At vi hjelper hverandre og involverer oss, er helt avgjørende for å lykkes.

Lykkes vi med å skape trivsel sammen på arbeidsplassen, er det ikke kanskje ikke lenger så interessant å få greie på hvem som har ansvaret.

Med vennlig hilsen

Jan Tveita

Lederartikkelen er hentet fra papirutgaven av HMS-magasinet

I HMS-magasinet nummer 4 2010 kan du lese mer om Bageren i Kristiansand

Last ned bladet elektronisk her!

Bestill abonnement på HMS-magasinet her

"
Powered by Labrador CMS