fagkunnskap.jpg

Det handler om mestring og selvtillit

400 000 voksne arbeidstakere i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. Dessuten behersker 27 prosent av den voksne befolkningen ikke data.

Publisert

Bristene i de grunnleggende kunnskapene kan ha flere forklaringer. Kanskje har mange ikke bruk for dette i arbeidet de utfører til daglig. Kanskje har de ikke en jobb å gå til i det hele tatt på grunn av at de mangler det vesentligste de trenger for å kunne stå i jobben – for ikke å si følelsen av å mestre arbeidet. Mange synes det er pinlig å måtte innrømme at de ikke behersker det mest elementære, det som for oss andre er selvsagt og noe vi ikke ofrer en tanke. Derfor skjuler mange dette etter beste evne, i tillegg til at de fortrenger negative erfaringer fra skoletiden.

– Et moderne arbeidsliv preget av raske og hyppige omstillinger og endringer fører til at kravene til basisferdighetene øker, og svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet, etter alder og helse, sier avdelingsdirektør Tom Sørhus i Vox til HMS-magasinet. Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, underlagt Kunnskapsdepartementet, med særlig vekt på voksnes læring. Gjennom tilskudd skal Vox bidra til at arbeidstakere får den nødvendige kompetansen de trenger for å få innpass i og beholde jobben sin i et raskt skiftende arbeidsliv. Vedlikehold og trening av lese- og skriveferdigheter kan være avgjørende for å hindre at folk blir utstøtt av arbeidslivet, spesielt i tøffe omstillingstider, mener Sørhus.

Mange opplever ikke selv at de har behov for opplæring, og risikerer derfor å falle utenfor arbeidslivet ved omstillinger.

– Det er krevende å rekruttere voksne til lese- og skriveopplæring. Trolig skyldes dette at manglende lese- og skriveferdigheter fremdeles er litt tabubelagt, sier Gry Høgberg, BKA-kontakt i Hedmark.

I et HMS-perspektiv er arbeidet Vox står for viktig. Det har uvurderlig betydning for trivsel og arbeidsmiljø på arbeidsplassene. Det handler om å mestre arbeidet, og mestring gir selvtillit.

Lederartikkelen er hentet fra HMSmagasinet nr 2 2010.

Du kan laste ned HMSmagasinet her.

"
Powered by Labrador CMS