Sikkerhet, hms (colourbox)

Bedriftshelsetjenesten i endring

Mye taler for at bedriftshelsetjenesten kommer til å gjennomgå store forandringer i årene fremover.

Publisert

Tjenesten skal blant annet utvides til å omfatte flere bransjer, for eksempel er helsevesenet og skolen foreslått som nye BHT-pliktige bransjer.

En godkjenningsordning for BHT er også på trappene. Begge forslagene er for tiden ute på høring, med høringsfrist i februar/mars i år.

Mange kunder og oppdrag for bedrifthelsetjenestene

Overlege Arve Lie ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sier i det siste nummeret av HMS-magasinet at selv om vi ikke kan snakke om en generell brutalisering av arbeidslivet i Norge, er helsesektoren blitt atskillig tyngre å jobbe i enn for ti år siden.

Mange mener det samme om skolen, som er blitt arena for en reformiver uten sidestykke de siste årene. Reformene har kommet så tett at til og med landets statsminister går offentlig ut og ber om en reformpause.

Konkurransen bedriftshelsetjenestene imellom er hard, og kampen om kundene tvinger aktørene til å bli enda mer kundevennlige.

I denne tøffe konkurransen om kunder og oppdrag har HMS Øst i Hedmark fremdeles til gode å støte på useriøse konkurrenter, men daglig leder Trond Grønvold er bevisst på at den tradisjonelle arbeidsmedisinen ikke skal bli skadelidende.

Godkjenningsordning for bedrifthelsetjeneste?

Ikke alle er like bevisst på dette, men alle som ønsker det, også useriøse aktører, kan likevel kalle seg bedriftshelsetjeneste i dag. Dette skal det bli slutt på, dersom en godkjenningsordning for BHT kommer på plass:

- Ikke minst med tanke på virksomhetene der ute er dette fordelaktig. Da kan bedriften velge en godkjent BHT, sier Trond Grønvold, som hilser en slik ordning velkommen.

Vi mener en utvidelse av bransjeforskriften og en godkjenningsordning for BHT vil være to store skritt i riktig retning for norsk arbeidsliv. Desto flere arbeidstakere her i landet som blir omfattet av godkjente og profesjonelle HMS-tjenester, desto bedre muligheter har vi for å følge dem opp, både med tanke på det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet de jobber i.

Med venn­lig hil­sen

Jan Tvei­ta (sign.)

Re­dak­tør

"
Powered by Labrador CMS