(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Fem tips til godt arbeidsmiljø i småbedrifter

Små virksomheter har ofte begrensede ressurser for å drive arbeidsmiljøarbeid. Nå har et nytt europeisk forskningsprosjekt funnet fram til fem satsingsområder for å fremme arbeidsmiljøet.

Publisert

Daglig drift, kundepleie, økonomi, ansettelser, forretningsutvikling. Som leder av en småbedrift er det mange arbeidsoppgaver du må hanskes med, skriver arbejdsmiljoviden.dk. På toppen av det hele kommer arbeidsmiljøarbeidet. Samtidig har små virksomheter ofte lite ressurser, de er økonomisk presset og har bare én leder og eier som skal ha oversikten over det hele hele tiden.
I prosjektet Safety and Health in Micro and Small Enterprises in the EU har forskerne sett på hvilke spesielle utfordringer små og mellomstore virksomheter har, og hva man kan gjøre for å støtte dem.

Ingen fasitsvar

– Der finnes ikke noen universalløsning for å sikre gode arbeidsmiljøforhold på de minste arbeidsplassene, men tiltak som er skreddersydde for den enkelte virksomhets behov og som samtidig kan være en del av den daglige driften, er sannsynligvis noe av det som skal til, sier Peter Hasle fra Aalborg Universitet. Hasle er en av dem som deltar i forskningsprosjektet.

Fem innsatsområder

Forskerne har kommet fram til fem tiltaksområder som kan støtte småbedriftene.

1. Skreddersydde tiltak

Tiltakene må være tilpasset bransjen. Glassmesteren har ikke behov for å vite hvordan man forebygger ulykker generelt, men hvordan glassmestre forebygger ulykker.

2. Tiltakene må gagne forretningen

Småbedriftene har nok med å ta seg av den daglige driften. Derfor bør arbeidsmiljøtiltakene bakes inn i øvrige gjøremål og ikke bare komme på toppen av disse.

3. Vær løsningsorientert

Småbedriftene har ikke mulighet for å foreta store risikovurderinger. De trenger hjelp til å løse konkrete problemer her og nå.

4. Det må være billig

Budsjettet til arbeidsmiljøtiltak er ikke særlig stort i små virksomheter. Derfor må alt holdes enkelt, og det skal ikke være knyttet store kostnader til det.

5. Personlig kontakt

Direkte kontakt er ofte den foretrukne kommunikasjonsformen, men også den dyreste. Derfor bør man overveie om andre personer som småbedriftene er i kontakt med, kan brukes til å overbringe budskapet, for eksempel revisorer eller leverandører.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS