Håndholdt vibrerende verktøy kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS). (Foto: Jan Tveita)
Håndholdt vibrerende verktøy kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS). (Foto: Jan Tveita)

Vibrerende verktøy kan påvirke hendene

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS).

Publisert

HAVS-syndromet kan omfatte både nevrologiske plager slik som nedsatt følsomhet i fingertuppene, skader på blodårer, som gjerne omtales som hvite fingre, og muskel/skjelettplager i form av både smerter og nedsatt kraft.

Undersøkte veiarbeidere

I en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har veiarbeidere som jobber med håndholdte vibrerende verktøy, blitt undersøkt med en test som måler om de også kan ha blitt skjelvne på hendene. Det viste seg at de var litt mer skjelvne, men det gjaldt bare dersom de også var røykere eller brukte snus. Det finnes få tidligere studier om dette, og det er derfor et felt med behov for mer forskning.

I denne studien ønsket forskerne å teste skjelving (tremor), i form av posisjonstremor og hviletremor hos arbeidstakere som brukte håndholdte vibrerende verktøy. Forskerne ville også undersøke om livsstilsvaner som bruk av tobakk og alkohol også kunne påvirke skjelving. Dessuten ville de undersøke om arbeidstakere som hadde utviklet HAVS, var mer skjelvne på hendene enn de uten en slik tilstand.

Tobakk økte skjelvingen

Forskerne fant en tendens til økt skjelving hos dem som arbeidet med vibrerende verktøy, men ved nærmere analyse fant de at denne effekten bare var til stede hos de arbeidstakerne som også brukte røyk eller snus. De eksponerte arbeidstakerne som brukte tobakk, hadde en økt posisjonsskjelving med en høyere frekvens.

Viktig å redusere eksponeringen

Ni arbeidstakere ble diagnostisert med HAVS. De hadde vært høyere eksponert for vibrerende verktøy, men de hadde også høyere verdier av stoffene nikotin og kotinin i blodet.
Alt i alt indikerer resultatene at det er viktig å arbeide med å redusere eksponeringen. Samtidig bør vi være oppmerksomme på at røyking eller bruk av snus kan forsterke symptomene, noe som er viktig kunnskap for arbeidstakerne å ta med seg.

Forskerne fant også at håndens stilling når man måler skjelving er viktig, fordi hviletremor hadde en høyere frekvens enn posisjonstremor. Denne forskjellen er etter det vi kjenner til ikke vist tidligere.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS