Risikoen for belastnings­skader øker når musklene blir kalde. (Foto: Jan Tveita)
Risikoen for belastnings­skader øker når musklene blir kalde. (Foto: Jan Tveita)

Når du jobber utendørs

Den som jobber utendørs, utsettes ikke bare for varme eller kulde. Alt fra fall­sikring og solas UV-stråler til mygg og flått utgjør en arbeids­miljø­risiko. Samtidig kan utendørs­arbeid også være bra for det psykiske velværet.

Publisert

Et generelt arbeids­miljø­råd for alle bransjer er at risikoen for belastnings­skader øker når musklene blir kalde, skriver den svenske Arbets­miljö­upplysningen. Muskel­funksjonen blir også dårligere, både kraft og presisjon. Særlig er det vanskelig å jobbe med kalde fingre.

Også ved høy temperatur påvirkes arbeids­evnen. Arbeids­takten går ned, og både oppmerk­somhet og vurderings­evne reduseres. Det øker risikoen for ulykker. Også humøret påvirkes, som ved andre typer stress.

Sol og varme

En annen risiko ved utendørs­arbeid er solas ultra­fiolette stråler, som blant annet kan gi grå stær og hudkreft. Men hvis du beskytter deg med sol­briller, luftige, hel­dekkende klær og et hode­plagg, har dags­lyset en positiv effekt på blant annet døgn­rytme og produksjonen av vitamin D. Om sommeren bør du benytte sol­avskjerming for å dempe varme og UV-stråling.

Annen risiko utendørs

Utendørs skal arbeids­plassen, så langt det er mulig, være utformet slik at arbeideren beskyttes mot vær og vind. Arbeids­giver skal også bringe til veie passende verne­utstyr.

Et annet aspekt er støv og eksos i byene - er det mulig å jobbe til tider av døgnet der belastningen er lavere?

Hvis fallsikringsutstyr brukes, er det viktig at dette festes i forankrings­punkter som er utformet for å tåle de store belastningene som oppstår ved et fall.

Ansvar for arbeidsmiljøet

Det er arbeids­giver som har hoved­ansvaret for arbeids­miljøet. Arbeidstakere plikter å hjelpe til, følge de sikkerhets­forskrifter som finnes og varsle om de oppdager feil.

Arbeids­giver skal også ha et systematisk arbeids­miljø­arbeid, det vil si at de jevnlig skal under­søke arbeids­miljøet for å se hvilken risiko som finnes. Deretter må risikoen fore­bygges.

(arbetsmiljoupplysningen.se)

Powered by Labrador CMS