Gode kolleger og interessante arbeidsoppgaver er viktig for å trives på jobb. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mistrivsel øker sykefraværet

Trives du ikke på jobben, har du sannsynligvis en dårlig leder og for mange arbeidsoppgaver. Dessuten er du sikkert også oftere syk enn de som trives på jobben, viser ny dansk undersøkelse.

Publisert

Går du stort sett fornøyd på jobb, har du trolig både interessante oppgaver, innflytelse over arbeidet, kompetanse til å løse arbeidsoppgavene og gode kolleger.

– Men trives du ikke på jobben, er det mest sannsynlig fordi du har en dårlig leder, for mange oppgaver og er oftere syk enn arbeidskollegene, forteller ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp, som står bak en undersøkelse om sammenhengen mellom trivsel på arbeidsplassen, sykefravær og ønske om jobbskifte.

Trivsel lønner seg

– Det er innlysende at det lønner seg å trives på arbeidsplassen – både rent menneskelig, men også med tanke på bunnlinjen i den enkelte virksomhet og i siste instans for samfunnsøkonomien, konkluderer Susanne Teglkamp.

Knapt 1000 har deltatt i undersøkelsen og har bidratt med sine erfaringer og personlige historier.

Funn fra undersøkelsen

  • Lederen er den største negative motivasjonsfaktoren

Vi kan ha interessante arbeidsoppgaver, men hvis vi har en dårlig leder, så kan det være vanskelig å holde seg motivert. Knapt halvparten av de medarbeiderne som ikke trives på arbeidsplassen, har angitt lederen som en av de vesentligste årsakene.

  • Misforhold mellom tid og arbeidsmengde

Ubalanse mellom arbeidsmengden og tid til rådighet for å løse oppgavene er nest etter en dårlig leder det som de fleste i undersøkelsen peker på som årsak til mistrivsel. Det er hverken godt å ha for mye eller for lite å gjøre. Det går ut over trivselen og kan føre til stress og sykemeldinger. Ubalansen peker i siste instans tilbake på lederen og er som oftest et uttrykk for dårlig ledelse.

  • Manglende trivsel betyr flere sykedager

Medarbeidere som trives har langt færre sykedager enn medarbeidere som mistrives på jobb. Hver fjerde medarbeider som mistrives, har hatt over 15 sykedager det siste året. Tilsvarende har bare hver 20. medarbeider som trives, over 15 sykedager det siste året.

  • Vi vil vekk fra dårlige arbeidsplasser

Dårlig trivsel på arbeidsplassen øker behovet for å søke seg vekk. Åtte av ti medarbeidere som ikke trives, er aktivt jobbsøkende. Men en ny jobb henger ikke nødvendigvis på trærne, noe som betyr at enkelte virksomheter er befolket av et større antall medarbeidere som sannsynligvis bruker alle sine krefter på å komme seg bort fra virksomheten. Dette koster på bunnlinjen.

  • Slik får du fornøyde medarbeidere

– Det er ikke uoverkommelig å skape trivsel og fornøyde medarbeidere på arbeidsplassen, sier Susanne Teglkamp, og fortsetter: – Det aller viktigste er å sørge for at medarbeiderne har interessante oppgaver, at de har rimelig stor innflytelse på sine egne arbeidsoppgaver og at de føler seg godt nok skodd til å løse oppgavene. I tillegg er det også viktig å skape et miljø der samarbeidet mellom kolleger fremmes. Det dreier seg kort sagt om klassiske lederoppgaver.

(Pressemelding fra Teglkamp & Co)

Powered by Labrador CMS