(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Stressalarm i Danmark

Danske pensjonsselskaper har flere kunder som rammes av stress og må sykemeldes eller behandles av psykolog. Det er moderne ledelse som gir danskene stress, mener forsker.

Publisert

Nye tall viser at flere og flere dansker lider av stress, melder nyhetsbyrået Ritzau.

– Det er god ledelse som er en av nøklene til å stoppe stressepidemien, mener stressforsker Einar Baldursson ved Aalborg Universitet.

Pensjonsselskapet PFA har fra 2014 til 2017 registrert en økning på 43 prosent i tallet på anmeldte stresskader. Og i Danica er psykiske lidelser nå den største årsaken til erstatninger for tapt arbeidsevne.

Stress koster samfunnet mye

Baldursson gjenkjenner tendensen til det stigende problemet. Og ikke minst den stigende regningen.

– Vi har også tidligere sett tall fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og andre som viser at dette får konsekvenser, sier han.

– Prisen vi betaler, kommer til syne litt etter litt. Over tid kan vi se at denne stressutviklingen får svært store kostnader for samfunnet, sier han.

Peker på tre ting

Ifølge stressforskeren er det særlig tre tendenser i arbeidslivet som har fått forekomstene av stress til å skyte i været.

Dels har flere dansker fått et arbeid som de er veldig motivert for. Men samtidig er det – spesielt i det offentlige – blitt vanligere med mer og mer kontroll og evaluering fra ledelsens side, en ledelse som har mistet kontakten med det daglige arbeidet.

– Hvis det du gjør er viktig for deg, så er det en belastning at du skal kaste bort tid på dette, sier Baldursson. Samtidig er det - spesielt i det private - et større press på å yte mer og mer hele tiden, mener han.

– Det er dette som stadig øker stressbelastningen, sier stressforskeren. Han mener at spesielt arbeidsgiverne bærer et stort ansvar for å snu utviklingen.

– Vi er nødt for å gripe fatt i utviklingen i moderne ledelse. Ansvaret knyttet til lederrollen er delegert bort. Ledelse er en stor del av problemet, mener han.

Mange virksomheter arbeider allerede målrettet med å redusere stress, sier Anders Just Pedersen, arbeidsmiljøsjef i Dansk Industri (DI). Fagforeningene arbeider også med retningslinjer som kan redusere problemet i fremtiden.

– DI samarbeider blant annet med fagforeningene om hvordan virksomhetene kan arbeide med å forebygge stress, slik at vi kan bli bedre på å løse problemene før de blir for alvorlige. Det vil vi fortsette med, sier Anders Just Pedersen.

(ritzau)

Powered by Labrador CMS