Rowena Billato er prosjektleder i MB Stillas på Skedsmo. (Foto: Jan Tveita)
Rowena Billato er prosjektleder i MB Stillas på Skedsmo. (Foto: Jan Tveita)

Et godt og sikker arbeidsverktøy

Modulering av stillas øker sikkerheten, kvalitetssikrer gode stillasløsninger, reduserer ombygging og effektiviserer arbeidsprosessene.

Publisert

Dette sier Rowena Billato, prosjektleder for MB Stillas AS under byggingen av Husebyhagen på Skedsmokorset i Akershus. Her bygges det 87 seniorleiligheter fordelt på sju bygg som skal stå innflyttingsklare i andre halvdel av 2020.

Nytt og nyttig verktøy

Stillasleverandøren har brukt stillasverktøyet Scaffplanner under planleggingen og byggingen av prosjektet.

– Stillasverktøyet er ganske nytt, vi tester dette på fem ulike prosjekter i Oslo området, og responsen er utelukkende god, opplyser Billato. Hun mener verktøyet har mange fordeler:

– Vi kvalitetssikrer gode stillasløsninger som sørger for at vi tilfredsstiller alle krav til stillasets bruk og utforming.

– Vi prosjekterer stillaset i god tid før montering påbegynnes i samråd med kunde, slik at vi kan ta høyde for eventuelle utfordringer som kan komme senere i prosjektet, samt sørge for at alle fag blir tilfredsstilt i forhold til de ulike arbeidsoppgavene.

– Programmet produserer ut eksakte materiallister slik at behovet for lagring av materiell på byggeplassen er minimalt, transportkostnader og utslipp reduseres.

– Programmet er under stadig utvikling, og flere deler kommer på plass i BIM-biblioteket. Enkelte spesialløsninger og overganger der man har benyttet seg av «rør og klipps», har ikke vært hensiktsmessig å modulere. Vi har løpende dialog med utvikler som er svært lydhør for tilbakemeldinger og stadig forbedrer programmet. For eksempel arbeides det med å få oversatt alle navn på komponenter o.l. til norsk. Hittil har alt vært på engelsk.

Ser feilen før det bygges

Før stillaset skal oppføres, tegnes alt inn som en 3D-modell:

– Dette gjør at du oppdager eventuelle feil før du går i gang med å sette opp stillaset, forklarer Billato. Du kan for eksempel gå inn i 3D-modellen og kikke på riktige hjørneløsninger, noe som er veldig tidsbesparende i ettertid, oppsummerer hun.

Vil delta på fremdriftsmøter

Dersom 3D-modellen av stillaset legges inn i et BIM-verktøy, kan du gå inn i byggetegningene og samarbeide med de andre involverte partene i byggeprosjektet på en helt ny måte, sier avdelingsleder Ola Sondre Talåsen i MB Stillas as på Skedsmo.

Ola Sondre Talåsen er avdelingsleder i MB Stillas på Skedsmo. (Foto: MB Stillas)
Ola Sondre Talåsen er avdelingsleder i MB Stillas på Skedsmo. (Foto: MB Stillas)

– Alle involverte har tilgang til stillasmodellen, tilføyer han. Dette gir bedre kommunikasjon mellom de ulike aktørene, noe som igjen øker sikkerheten.

– Vi jobber aktivt for at stillasentreprenørene skal anerkjennes som en underentreprenør (UE) på lik linje med de andre fagene. Vi satser på lærlinger og ønsker å få opp antallet fagarbeidere betydelig.

– Stillas er ofte en stor leveranse på ulike byggeprosjekter, og entreprenørene bør stille større krav til prosjektering av stillas, mener Ola Sondre Talåsen.

Powered by Labrador CMS