Jan Ove Lytomt. (Foto: Jan Tveita)
Jan Ove Lytomt. (Foto: Jan Tveita)

En ny måte å tenke stillas på

En ny oppfinnelse skal bidra til å forebygge fallulykker fra stillas på byggeplasser. I tillegg til økt sikkerhet og redusert risiko på byggeplassen, vil verktøyet spare utbyggerne for tid og penger.

Publisert

– I dag planlegger entreprenører og utleiere stillas i svært liten grad når de setter i gang med byggeprosjekter, og dette kan få alvorlige konsekvenser, mener Jan-Ove Lytomt i ingeniørbedriften NTI i Sandvika i Bærum.

– Planleggingsprosessen av stillaser kan imidlertid forenkles betraktelig ved bruk av Scaffplanner, som oppfinnelsen kalles, tilføyer han.

Den unge ingeniøren har vært med i utviklingsarbeidet til dette stillasverktøyet helt fra begynnelsen av. Lytomt skrev en bacheloroppgave i 2015 om hvordan planleggingsprosessen av stillaser kan forenkles ved bruk av BIM-verktøy (BIM: bygningsinformasjonsmodell). Store aktører i byggebransjen, som Skanska, Kruse Smith og Ramirent, har testet løsningen og høstet gode erfaringer med den.

– Med bruk av BIM-verktøy kan du modellere i 3D-grafikk og gå inn i tegninger med eller uten VR (Virtual Reality), forklarer han. Dette gjør at du kan samhandle med andre rundt planleggingen av stillas på en helt ny måte.

– I tillegg har alle involverte i byggeprosjektet tilgang til stillasmodellen, noe som gir bedre kommunikasjon mellom de ulike aktørene, noe som igjen øker sikkerheten.

Også økonomiske fordeler

Fram til i dag har stillas vært planlagt i svært liten grad i byggeprosjekter. Stillas bunkres opp på byggeplassen uten oversikt over hvor mye som skal settes opp. Følgen er at det oppstår mange feil når stillas skal rigges og bygges ned. Dette tar tid og koster penger.

To målgrupper

– Vi har hovedsakelig to store målgrupper for stillasverktøyet vårt, opplyser Lytomt. Den første er stillasentreprenørene, de som leier ut og bygger stillas. Stillasentreprenørene har fremdeles litt å gå på når det gjelde forståelsen av BIM, mener Lytomt.

– Den andre gruppen, entreprenørene, bestiller stillas til byggeplassen. Byggentreprenørene har generelt stor forståelse for nytten av BIM. Store byggentreprenører benytter verktøyet hyppig.

(Illustrasjonsfoto: NTI)
(Illustrasjonsfoto: NTI)

– Det finnes også andre BIM-baserte verktøy for planlegging av stillas, men disse er ofte frittstående og fokuserer gjerne mer på en bestemt fase eller oppgave. De ser ikke hele livssyklusen i byggeprosessen.

– Stillasverktøyet vårt er en fullt integrert BIM-løsning for planlegging av stillas gjennom hele livssyklusen i prosjektet, understreker Lytomt, som har stor tro på at verktøyet vil øke sikkerheten og seriøsiteten i stillasbransjen.

Powered by Labrador CMS