Vær obs på det som er unormalt på arbeidsplassen. Da kan du forebygge ulykker. Bildet er hentet fra en ulykkesøvelse i NCC. (Foto: Jan Tveita)
Vær obs på det som er unormalt på arbeidsplassen. Da kan du forebygge ulykker. Bildet er hentet fra en ulykkesøvelse i NCC. (Foto: Jan Tveita)

Vær oppmerksom på det uvanlige

Du kan forebygge ulykker ved å konsentrere deg om det som er uvanlig og unormalt på arbeidsplassen.

Publisert

De fleste arbeidsulykker skjer fordi noe ikke er som det skal være på arbeidsplassen, skriver Du&Jobbet.se. Dette kan være en maskin som ikke fungerer, nye arbeidsoppgaver eller at du skal arbeide et annet sted enn vanlig.

På arbeidsplasser over hele verden inntreffer hvert år minst 100 millioner arbeidsskader med 100 000 dødsfall som følge. Hvorfor skjer disse arbeidsulykkene? I en dansk studie har forskere analysert rapporter fra 4000 personer som har blitt utsatt for en arbeidsulykke og fått akutt behandling på sykehus.

Noe er annerledes

Det viste seg at åtte av ti ulykkestilfeller ble forklart ut fra at noe hadde vært unormalt på arbeidsplassen. Studien har undersøkt faktorer som angår individer og det som er relatert til vanlig praksis og utstyr på jobben. De individuelle faktorene som ble undersøkt, var tidspress, bruk av mobiltelefon, konflikt med en kollega, at man kjenner seg småsyk eller blir distrahert av noe.

Utenom rutinen

Vanligste årsak til ulykker var at man utførte arbeidsoppgaver som ikke hørte til rutinene eller som ble utført på et annet sted enn vanlig. Andre årsaker var for eksempel defekte maskiner eller materialer.

Størst betydning hadde det som angikk maskinsikkerhet og arbeidsplassens utforming. Individuelle faktorer økte også risikoen for ulykker, men i mindre grad enn de øvrige faktorene.

Resultatet overrasket forskerne, som hadde forventet seg at arbeidsulykkene i større grad skyldtes feil begått av enkeltindivider. Forskerne anbefaler derfor at vi konsentrerer oss mer om det som skiller seg ut fra det normale og forberede de ansatte på dette. Å sjekke at utstyret fungerer som det skal, er et annet nødvendig tiltak.

Du kan lese hele studien her.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS