Klemskade: Robert Bergestad ved Tine Meierier i Nybergsund «skulle bare», og stakk hånda inn i en maskin han trodde var slått av. Sikkerhetshullene ved maskinen ble raskt tettet igjen. (Foto: Jan Tveita)

Tre av fire tilsyn avdekket brudd på regelverket

Arbeidstilsynet gjennomførte 219 tilsyn over hele landet i løpet av tre uker i februar og mars. Flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i ca. tre av fire tilsyn. Bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter ble stanset.

Publisert

– Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjøres sikre ved å ettermontere verneinnretninger, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Manglet nødstopp

I tillegg til manglende vern ble det avdekket at eldre maskiner i 36 prosent av tilsynene manglet nødstopp. Mens det på maskiner fra etter 1995 til sammenlikning ble funnet manglende nødstopp i 14 prosent av tilsynene.

Manglende opplæring

Et annet urovekkende funn er at det i fire av ti virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i Arbeidstilsynet.

Mangler sikkerhetsmerking

I fire av ti virksomheter finner Arbeidstilsynet i tillegg at arbeidsutstyret ikke er merket med nødvendige advarsler og opplysninger om sikker bruk. Dette ble kontrollert i 180 av virksomhetene vi førte tilsyn med.

Reell ulykkesfare

Etter den tre ukers lange tilsynsaksjonen i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler.

– Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten vern er det lett å få fingre og kroppsdeler inn i maskinen. Dette er dessverre et vanlig ulykkesscenario, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

(Arbeidstilsynet)

90 mistet livet på jobb siden 2000

Årlig registreres det om lag 3000 ulykker og skader i industrien, viser tall fra SSB. Og mange av ulykkene skyldes at maskiner mangler vern mot bevegelige deler eller at vern er fjernet. Industrien er også en næring som er overrepresentert når det gjelder dødsulykker. Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen. Statistikken viser at unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt for ulykker.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS