En platevibrator, populært kalt hoppetusse, vibrerer kraftig i bruk. (Foto: Jan Tveita)

Gode råd mot skadelige vibrasjoner

Rystelser og vibrasjoner fra verktøy og maskiner kan gi kroniske smerter i hender og armer. Disse smertene kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige oppgaver, men det går an å forebygge eller redusere skadene.

Publisert

Her finner du ni gode råd for å forebygge vibrasjonsskader. Vi har hentet rådene fra det danske Videncenter for Arbejdsmiljø:

  • Finn risikofaktorene

Sjekk om verktøyprodusenten advarer mot vibrasjoner i produktbeskrivelsen. Dette er spesielt viktig dersom det daglig eller hyppig utføres arbeid med vibrerende håndverktøy eller maskiner. Dersom det begynner å summe eller prikke i hendene når du bruker verktøyet, er dette er varselsignal som bør tas på alvor.

  • Utfør målinger

Dann deg et bilde av omfanget av vibrasjonene ved å utføre en måling eller ved å sjekke vibrasjonsdata fra leverandøren. En måling utføres best av en fagmann, fordi det er fort gjort å måle feil dersom du ikke har den rette ekspertisen.

  • Gjør en arbeidsmedisinsk undersøkelse

Dersom risikovurderingen viser at det kan oppstå helseskade som følge av hånd/armvibrasjoner, bør den det gjelder henvises til en arbeidsmedisinsk undersøkelse. Spesielt bør dette skje i tilfeller der det foreligger risiko for hvite fingre eller andre skader.

  • Skift arbeidsmetode

Vurder om arbeidet kan utføres uten bruk av vibrerende verktøy. Kanskje kan man bore et hull i betongen mens den fortsatt er bløt, eller det går an å lime istedenfor å banke eller skru.

  • Bruk godt materiale

Prefabrikkerte produkter, for eksempel ferdige betongelementer, fremstilles ofte uten vibrasjoner. Et annet eksempel på et materiale som forebygger vibrasjonsskader, er betong som leveres med en konsistens som gjør at den kan støpes uten bruk av mekanisk vibrering.

  • Reduser eksponeringstiden

Reduser arbeidstida med vibrerende verktøy ved å legge inn planlagte pauser. Unngå å stå hele dagen med den samme vibrerende arbeidsoppgaven.

  • Skift ut maskiner og utstyr

Investér i fjernstyrte og selvdrevne maskiner eller maskiner som vibrerer så lite som mulig.

  • Informér de ansatte

Sørg for at de ansatte er informert om risikofaktorer, og lær dem å bruke maskiner og verktøy riktig ved å følge bruksanvisningen som følger med produktet. La maskinene gjøre arbeidet, og bruk så lite kraft som mulig. Hold aldri fast i en mutter eller annet under selve arbeidet.

  • Unngå fukt og kulde

Hold hendene tørre og varme og unngå kalde maskiner dersom det er mulig. Fukt og kulde øker risikoen for å få hvite fingre. Vær oppmerksom på at vibrasjonsdempende hansker bare beskytter svært lite mot vibrasjoner.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS