Forebygger arbeidsulykker med dataspill

Et nytt interaktivt 3D-spill gjør det enklere å forutse og unngå ulykker på byggeplassen. Det viser erfaringer fra byggingen av et nytt sykehus i Danmark.

Publisert

Som første danske byggeprosjekt benytter det nye sykehuset i Gødstrup ved Herning i Danmark en virtuell 3D-utgave av byggeplassen. Dataspillet brukes som en innføring i sikkerheten til de 5000 arbeiderne som skal ha adgang til byggeplassen i anleggsperioden fram til 2019.

Ser ulykken før den skjer

– 3D-spillet fører medarbeiderne gjennom en rekke sikkerhetsøvelser på den virtuelle byggeplassen. Det engasjerer dem og lærer dem å handle og ta ansvar for egen sikkerhet, og så forbedrer det evnen deres til å se ulykken før den skjer, forklarer Åge Staghøj fra Rambøll i Danmark. Staghøj er arbeidsmiljøleder på DNV-Gødstrup og har selv utviklet den interaktive 3D-plattformen.

Endrer sikkerhetstenkningen

Metoden endrer dermed den tradisjonelle måten å introdusere sikkerhetsarbeidet på byggeplasser på, med store informasjonsmøter der medarbeiderne tar imot sikkerhetsinformasjonen passivt:
– Som sykehus vil vi ikke skape kunder i egen butikk. Vi har fra starten hatt en ambisjon om å ha null alvorlige ulykker på byggeplassen. Derfor ville vi gjerne prøve noe annet enn den tradisjonelle måten å drive sikkerhetsarbeidet på, sier Michael Hyllegaard, prosjektleder ved DNV-Gødstrup.

Metoden virker

De første 1000 ansatte som skal inn og arbeide på byggeplassen, har bestått den obligatoriske sikkerhetsinnføringen, og metoden virker.
– Vi ligger under halvparten av byggebransjens gjennomsnittlige ulykkestall, forteller Hyllegaard.
– Det virker fordi de ansatte via det interaktive spillet får handlingskompetanse og derfor selv tar ansvar for å se ulykkene før de skjer. Og fordi sikkerhetsopplæringen er veldig intens. Der hvor man tradisjonelt vil holde allmøter med 20-50 personer om gangen, er det her bare en liten gruppe som gjennomgår sikkerheten og møter arbeidsmiljøkoordinatoren som håndterer arbeidsmiljøet ute på byggeplassen, forteller Hyllegaard.
Det er første gang i et dansk byggeprosjekt at denne nye og interaktive metoden for sikkerhetsopplæring på byggeplassen tas i bruk.

(ramboll.dk)

Dette er virtuell sikkerhetsopplæring:

  • Den virtuelle 3D plattformen er utviklet og støttet av Rambøll.
  • Løsningen fører de ansatte gjennom en rekke oppgaver i sikkerhet på byggeplassen. Oppgavene er tilpasset den rollen den enkelte medarbeideren har. Etter sikkerhetsintroduksjonen får de arbeidende adgang til byggeplassen.
  • Simulatoren oppdateres to ganger årlig slik at sikkerhetsinformasjonen svarer til det fremskredne prosjektet. 
  • Det er første gang interaktiv sikkerhetsopplæring anvendes i et dansk byggeprosjekt.
  • Løsningen er prøvd på lærlinger på yrkesskolen Learnmark i Horsens. Det fikk den Undervisningsministeriets e-læringspris for i 2009.

(Kilde: ramboll.dk)

 

Powered by Labrador CMS