Støyskader dominerer fortsatt statistikken, og håndverkerne er mest utsatt. Bildet viser Ola-Jens Harsem som måler støyen fra vinkelsliperen til Kjetil Diskerud i S-Bygg. (Foto: Jan Tveita)
Støyskader dominerer fortsatt statistikken, og håndverkerne er mest utsatt. Bildet viser Ola-Jens Harsem som måler støyen fra vinkelsliperen til Kjetil Diskerud i S-Bygg. (Foto: Jan Tveita)

Støyskader dominerer i arbeidslivet

Støyskader dominerer fremdeles sykdoms- og skadestatistikken i arbeidslivet. Håndverkerne er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

Publisert

I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 prosent), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 prosent).

Tall for yrker, diagnoser og næringer

I «Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister» finner du statistikk over meldingene som tilsynet mottok fra landets leger i 2016. Statistikken viser hvilke diagnoser, yrker og næringer tilsynet mottar flest meldinger om.

Arbeidsskadedødsfall

Arbeidstilsynet ser også på statistikken over arbeidsskadedødsfall i 2016. Den viser at så mange som 40 prosent av de omkomne var utenlandske statsborgere.Du kan lese mer om saken her.

(Arbeidstilsynet)

Arbeidsrelatert sykdom

Dagens regelverk sier at «enhver lege som igjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeids­taker som lider av yrkes­sykdom som er likestilt med yrkes­skade etter folke­trygdens § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens arbeids­situasjon, skal gi skriftlig melding om dette til Arbeids­tilsynet».

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS