(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

En av fem offentlig ansatte krenket på jobb

En av fem ansatte i offentlig sektor opplever å ha blitt krenket på jobb, viser undersøkelse. Det er 27 prosent høyere enn i privat sektor.

Publisert

Det kan synes som nordmenn fortsatt har et stykke å gå når det kommer til å melde fra om krenkelser de opplever på jobb. Kun halvparten av dem som har opplevd krenkelser, enten av seg selv eller andre, oppgir at de har meldt fra til en leder eller ansvarlig på jobb, viser jobbundersøkelsen gjennomført av Norstat for FINN jobb.

Flere kvinner enn menn

Fortsatt er det slik at langt flere kvinner enn menn opplever å bli krenket på jobb. En av fire kvinner oppgir at de har blitt krenket på jobben, dobbelt så mange som antall menn.

Siden det er klart flere kvinner enn menn som opplever krenkelser på jobb, så viser tallene også at kvinnene i mindre grad enn menn melder fra.

Før og etter #metoo

Rolv Mohn er organisasjonspsykolog og daglig leder i Moment organisasjon og ledelse. De har i over 20 år jobbet med å skape gode arbeidsmiljø og veilede medarbeidere, ledere og team. Organisasjonspsykologen melder om økt trykk fra arbeidslivet etter vinterens debatt om #metoo og ansattes varslerrettigheter.

– Vi har opplevd et betydelig og økende trykk etter metoo-debatten. Det har blitt et tidsskille, et før og etter. Jeg tror mediene og debatten har gjort arbeidsplassene mer bevisst, noe som er grunnleggende positivt, sier Mohn.

Fortsatt risiko for varslere

Mohn sier seksuell trakassering, usynliggjøring eller mobbing på arbeidsplassen kan føre til traumatisering.

– Vi ser at flere går med et forøket stressnivå som gir et spekter av symptomer, både fysisk og psykisk. Vi ser kroppslige spenninger og smerter, og noen sliter med både angst og depresjon. Man kan sammenligne det med å ha en krigstilstand i kropp og sinn, sier Mohn.

Han tror at forskjellen mellom offentlig og privat sektor kan handle om stor helsesektor.

– Det kan være knyttet til at offentlig sektor har store helse-, omsorgs- og opplæringsoppgaver. Disse kan være svært mellommenneskelig krevende, og risikoen for å bli krenket, eller føle seg krenket, er større. Det kan også være at man har blitt nøyere med å registrere «krenkelser» i offentlig sektor.

Mohn mener det å varsle fra fortsatt oppleves som en risiko.

– Det å si fra til noen med høyere sosial eller organisatorisk status kan oppleves som krevende. Flere opplever at det å varsle kan ha en relasjonell risiko, og at man kan miste sosial status. Det kan også være utydelig hvor og hvordan man skal melde fra, og varslingskanaler er fortsatt under utvikling i norsk arbeidsliv.

(Pressemelding fra finn.no)

Powered by Labrador CMS