(Illustrasjonsfoto: PangPang)

Ansett folk som bryr seg om andre

Virksomheter bør ansette folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre. Det lønner seg for bedriften, viser ny studie.

Publisert

– Medarbeidere som bryr seg om andre og gjerne gjør en ekstrainnsats utover stillingsbeskrivelsen, presterer bedre på jobb, sier professor Robert Buch ved Handelshøyskolen på OsloMet.

Det kan være folk som hjelper en kollega med arbeidsoppgavene, deler kunnskap eller reparerer printeren som er ødelagt. Dette er sjelden en del av stillingsbeskrivelsen.

Disse medarbeiderne yter mer selv om de har en leder som utøver såkalt «hopp-så-får-du-en-kjeks»-ledelse. Altså bedrifter der man har bonusordninger eller andre belønningssystemer, forklarer forskeren.

Dette går fram av en ny studie der Buch sammen med Bård Kuvaas og Anders Dysvik har studert over 4000 mennesker som jobber med finans, olje og gass, opplyser forskning.no.

Opptatt av seg selv

Medarbeidere som derimot er mest opptatt av seg selv og hva de selv får igjen for arbeidsinnsatsen, jobber med lavere innsats, ifølge undersøkelsen.

– Forklaringen kan være at slike medarbeidere bekymrer seg over om de får belønningen de er ute etter, og dermed leverer de lavere innsats i jobben, sier Buch.

Vil fungere i ulike jobber

Organisasjoner bør derfor ansette folk som er mest opptatt av andre fordi de vil kunne trives og prestere under en rekke betingelser.

En ledelse som motiverer de ansatte med belønninger, er altså ikke bra for de som tenker mest på seg selv. Men de som bryr seg mer om andre, derimot, takler slike relasjoner til sjefen bedre enn folk som er mest opptatt av seg selv.

– I teorien kan transaksjonelle relasjoner fungere under visse betingelser. Men som leder bør du utvikle tillitsbaserte sosiale relasjoner til dine medarbeidere, hvis du vil ha ansatte som yter utover det som står i stillingsbeskrivelsen, sier han.

Delegere ansvar

Buch forteller at det derfor er viktigere for sjefer å utvikle et godt forhold til de som er mest opptatt av seg selv og belønningen de får. Prøv å skape en god relasjon, deleger ansvar, ta medarbeiderne med på råd og anerkjenn dem, oppfordrer forskeren.

– De som bryr seg mer om andre, har ikke så stort behov for en sosial relasjon til lederen. De gjør en ekstrainnsats fordi de bryr seg om andres velvære – uavhengig av forholdet til sin leder.

Viktig med ansatte som yter ekstra

Buch fremhever at det er viktig å ha ansatte som yter litt ekstra, og å ha et arbeidsmiljø preget av denne type holdninger.

– Villigheten til å yte noe ekstra er viktig for organisasjoner. Det er noe som er vanskelig å imitere for konkurrentene. Sosiale relasjoner er lønnsomme, konkluderer professor Buch.

(forskning.no)

Fakta om studien

Studien er basert på spørreundersøkelser blant 200 ansatte i olje- og gassindustrien.

Forskerne gjorde de samme funnene i en oppfølgingsstudie gjennomført blant 4518 ansatte i finansbransjen.

(Kilde: forskning.no)

Powered by Labrador CMS