(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Noen trives best på aktivitetsbasert kontor

Ledere og ansatte som ofte har behov for å diskutere med kolleger, trives godt på et aktivitetsbasert kontor med åpent miljø uten faste plasser. Ansatte med arbeidsoppgaver som krever høy grad av konsentrasjon, blir derimot forstyrret og opplever at produktiviteten synker.

Publisert

Dette viser en studie som en forskergruppe i Umeå i Sverige har gjort blant kommunalt ansatte i Örnskjöldvik, skriver forskning.se.

– Dette er et tema forbundet med mange sterke meninger og følelser, og derfor var det interessant å få fram så mye fakta som mulig, sier prosjektleder Lisbeth Slunga Järvholm. Hun er dosent ved universitetet i Umeå.

Flytting av kommuneansatte

I prosjektet fulgte og vurderte forskerne hva som skjedde da ca. 400 ansatte i Örnskjöldvik kommune flyttet inn i nye kontorer. Tidligere arbeidet de hovedsakelig på cellekontorer i egne rom. Over halvparten flyttet nå til et nytt og aktivitetsbasert kontor, mens de øvrige flyttet til cellekontor der de hadde egne eller delte rom. Forskerne gjennomførte undersøkelser ved hjelp av spørreskjema, intervjuer og observasjoner av begge gruppene seks måneder før flytting og seks og atten måneder etter at de hadde flyttet.

Arbeidets art avgjør

Hvor tilfredse de ansatte var med aktivitetsbaserte kontorer, varierte kraftig avhengig av arbeidsoppgavene. Ledere og medarbeidere som arbeidet mye i grupper og hadde behov for å diskutere med kolleger, var fornøyd med åpent kontor. Ansatte med mye konsentrasjonskrevende arbeid på pc, ble forstyrret av lyder og andre inntrykk, og opplevde at produktiviteten sank. Ansatte som tidligere hadde hatt plager med stress og psykisk uhelse, opplevde også problemer med det åpne miljøet og ville heller arbeide på cellekontor med eget eller delt rom.

Kartlegg de ansattes gjøremål

– Resultatene viser at det er viktig å kartlegge de ansattes behov og arbeidsoppgaver grundig før man flytter til en aktivitetsbasert arbeidsplass. Utformingen av selve kontoret er også avgjørende. Det må være nok plass til alle de ulike arbeidsoppgavene som skal utføres, sier Lisbeth Slunga Järvholm.

– I tillegg er det også viktig å samarbeide og ta i bruk felles spilleregler og rutiner for det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Man bør tenke over hva slags arbeidsmiljø som passer for den type oppgaver man har. For arbeidsplasser med mange forskjellige typer arbeidsoppgaver, er det kanskje best med en blanding av aktivitetsbaserte kontorer og cellekontorer.

(forskning.se)

Powered by Labrador CMS