Vegard Remfeldt i Peab med et enkelt og effektivt verktøy mot skliulykker: Isbrodder. (Foto: Jan Tveita)

Forebygg arbeidsulykker på glattisen

Vinteren har kommet de fleste steder i landet, og risikoen for arbeidsulykker på grunn av is og snø på veier og fortau øker. Noen yrker er mer utsatt enn andre.Det er hjemmehjelpere, postbud, transportører og ansatte på byggeplasser som utsettes for flest ulykker på glattisen. I tillegg kommer yrkestransporten.

Publisert

Men skli- og fallulykker kan ramme alle som beveger seg utendørs på vinterstid. Derfor er det god grunn til å sikre seg allerede før det er blitt glatt.

Enkle tiltak

Enkle tiltak før snø og glattis legger seg kan redusere fallulykkene. For alle arbeidsplasser gjelder tommelfingerregelen at man skal rydde snø og gruse eller salte steder med mye ferdsel – for eksempel veier, innkjørsel, fortau og trapper utendørs. Dessuten må arbeidsgivere som har ansatte i hjemmepleie, postombæring, godstransport, renovasjon og andre med transportoppgaver tenke på å forebygge ulykker på glatt føre når de ansatte arbeider utenfor bedriftens eget område.

Arbeidsgivers ansvar

De ansatte bør være klar over hvordan de skal utføre oppgaver på steder der det er glatt, for eksempel hente avfall på steder der det ligger snø og is. Virksomheten har nemlig alltid ansvar for at dens ansatte ikke kommer til skade på grunn av farlig vinterføre. Hvis bedriften har andre forretningspartnere, må den samarbeide med de andre virksomhetene eller veimyndighetene om å forebygge skli- og fallulykker.

Gode råd for å unngå skliulykker

● Sørg for å forebygge ulykker på glattisen allerede før de første ansatte møter på jobb neste dag, for eksempel ved å strø foran inngangspartier og lignende. 

● Hold veier og parkeringsplasser åpne og fri for alt som hindrer snørydding. 

● Husk å sikre god belysning av alle typer ferdselsveier til og fra arbeidsplassen. God belysning gjør det lettere å oppdage hvor det er glatt.

● Sørg for at veier og plasser er bygd slik at vannet renner unna når det blir frost, slik at det hindrer isdannelse på disse stedene.  

● Lag en enkel beredskapsplan med tiltak for å forebygge fallulykker på glattisen. Tenk på hvor tiltakene bør settes inn, hvilke tiltak som bør gjøres, og at salt, grus og snøryddingsutstyr står klart. Når skal snøen ryddes, og hvem har oppgaven?

● Gi instrukser til dine ansatte om hvordan de skal forholde seg på glatt føre.

(Kilde: arbejdstilsynet.dk)

Powered by Labrador CMS