Årets Inspirasjon 2018: Støtvig Hotel på Larkollen. (Foto: Morten Holt)
Årets Inspirasjon 2018: Støtvig Hotel på Larkollen. (Foto: Morten Holt)

Årets Miljøfyrtårn 2018

Tre virksomheter deler prisen «Årets Miljøfyrtårn 2018». De tre berømmes for sitt foregangsarbeid – og for å vise vei for andre bedrifter rundt seg.

Publisert

Dette skriver Stiftelsen Miljøfyrtårn i en pressemelding.

Multiconsult Norge fikk prisen som går til konsern og store virksomheter:

– Multiconsult har utmerket seg ved å være et foregangsselskap som integrerer miljø og HMS i alle oppdrag. Selskapets «Grønt i alt vi gjør!»-tilnærming sørger for at rådgivere og prosjektledere har miljøfaglig kompetanse som sikrer at alle oppdrag får de beste løsningene når det gjelder bærekraft og miljø.

- Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Multiconsult for deres foregangsarbeid i en bransje som fremdeles har en lang vei igjen for å lykkes med bærekraftige løsninger, heter det i begrunnelsen.

Små og mellomstore virksomheter

Transport-Formidlingen Sa ble tildelt prisen for små og mellomstore virksomheter:

– Transport-Formidlingen SA jobber aktivt med å ta ned utslipp fra de over 600 tunge kjøretøyene selskapet disponerer (med eierskap i Nortransport). Videre har deres helelektriske flåte av budbiler – «Dønn Grønn» – redusert klimagassutslippet med 50 tonn CO2 i året.

Videre heter det i begrunnelsen: – Som en Miljøfyrtårn-bedrift jobber Transport-Formidlingen SA kontinuerlig for å bli en moderne transportsentral som tar et tydelig miljøansvar og etterspør miljøvennlige løsninger fra sine leverandører. Markedet av elektriske tunge lastebiler er ikke tilfredsstillende foreløpig, men det jobbes i dialog med leverandører for å få levert nullutslippskjøretøy som dekker selskapets behov.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Transport-Formidlingen for å være et foregangsselskap, for å ligge i front med å benytte ny og mer miljøvennlig teknologi, for å jobbe aktivt med å påvirke leverandører, og for å være en tydelig forkjemper utad for en bærekraftig transportsektor.

Årets Inspirasjon 2018

Støtvig Hotel har de siste årene klart å få til en betydelig omsetningsvekst, og samtidig jobbet systematisk og aktivt for å bedre sine miljøprestasjoner. Hotellet har også jobbet aktivt for å gjøre en innsats for FNs bærekraftsmål og iverksatt en rekke tiltak for ryddige arbeidsforhold, godt arbeidsmiljø og trivsel. Det er iverksatt organisert trening for de ansatte for å forebygge helseplager, og det er gjort en bevisst og aktiv satsing på lærlingeordninger.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer hotellet for å sin systematiske og brede tilnærming til miljø og bærekraft, og for å være et fyrtårn i ordets rette forstand. Et eksempel som ruver og er synlig for omgivelsene – og som viser vei for andre bedrifter rundt seg.

Du kan lese mer om prisutdelingene på hjemmesiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

(Stiftelsen Miljøfyrtårn)

Powered by Labrador CMS