Hvert år får mange med redusert arbeidsevne jobb gjennom «Ringer i Vannet». (Foto: Jan Tveita)

Skal samarbeide om inkludering

NAV og NHO inngår samarbeid for å få flere som står utenfor arbeidslivet ut i jobb ved å bruke "Ringer i Vannet". – Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Kristin Skogen Lund.

Publisert

Nylig presenterte Regjeringen sin inkluderingsdugnad. Dugnaden ble lansert i Jeløy-plattformen og blir omtalt som et felles samfunnsoppdrag for å få flere over i ordinære jobber i offentlig og privat sektor.

Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne eller med «hull» i cv-en.

– NHO heier på inkluderingsdugnaden. Den viktigste inkluderingsinnsatsen er å legge til rette for at næringslivet skal blomstre over hele landet. I tillegg er det behov for målrettede tiltak for dem som står utenfor. Jeg har ofte sagt at dersom vi kunne tidoblet «Ringer i Vannet» ville mye vært gjort, sier Skogen Lund til nho.no.

80 prosent får fast jobb

«Ringer i Vannet» hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Det som skiller «Ringer i Vannet» fra andre tiltak, er at konseptet tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og at oppfølgingen av kandidat og arbeidsgiver er tett både før, under og etter ansettelse.

Hvert år får 600 personer med redusert arbeidsevne jobb gjennom «Ringer i Vannet». Åtte av ti som får prøve seg gjennom ordningen får fast jobb.

I første omgang skal det nye samarbeidet testes ut i Oslo, Trøndelag og Hordaland fra januar 2019. Parallelt med at NHO og NAV ruller ut de tre regionale pilotene, vil medarbeidere i NHO og arbeids- og inkluderingsbransjen arbeide med å ivareta prosjektet i NHO. Bedrifter med Ringer i Vannet-avtale vil bli godt fulgt opp, og næringslivet vil fortsatt ha et sterkt eierskap til arbeidet med å inkludere flere i jobb.

Skal lære av NHO

– Jeg er stolt av at konseptet som NHO-bedriftene og arbeids- og inkluderingsbransjen har utviklet har vært så vellykket at andre ønsker å lære av oss, understreket Skogen Lund.

Hun mener inkluderingsarbeidet må være organisert på en måte som er forenelig med kravene som stilles til bedriftene ellers. Derfor handler det ikke om å finne på jobber vi egentlig ikke har bruk for. Tvert imot – det handler om å finne ut hva vi har bruk for, og så få folk inn i de jobbene.

Partene i arbeidslivet positive

Hovedorganisasjonene er positive til regjeringens initiativ om en inkluderingsdugnad og har skrevet et felles brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Der understreker de at regjeringen har et betydelig ansvar for å føre en økonomisk politikk som skaper jobber og høy sysselsetting, og en kompetansepolitikk som bidrar til å kvalifisere befolkningen for fremtidens jobber.

(nho.no)

Powered by Labrador CMS