(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Varmt på jobben? Du kan ikke bare gå hjem

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge, men du har ikke rett til å gå hjem på grunn av hetebølgen.

Publisert

Både for høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt på jobben, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men riktig temperatur er i alles interesse for at ansatte skal kunne fungere godt på jobben. Når det er for varmt, føles lufta tørr og ufrisk. Vi blir lett trøtte og uopplagte, og evnen til å jobbe effektivt og riktig reduseres.

Når problemene er permanente eller gjentakende, har arbeidsgiver et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperaturvariasjoner.

Slik forebygger du altfor varme arbeidsplasser:

  • Solavskjerming utvendig.
  • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift).
  • Flytting av varmegivende utstyr.
  • Kjøleanlegg.

Du kan ikke gå hjem

Kortvarig varmebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem på grunn av temperaturproblemene alene. Blir du syk som følge av dette, er det selvfølgelig en annen sak.

Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger for å oppnå kjøling kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager.

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning. Dersom problemene ikke kan løses på annen måte, kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Konkrete råd

Arbeidstaker:

  • Problemer tas opp med arbeidsgiver og/eller verneombud.
  • Hvis problemet gjentar seg år etter år, be om at det utarbeides rutiner for temperaturbelastninger.
  • Sjekk om bedriften har ventilasjonsanlegg og om dette kan innstilles på annen måte.

Arbeidsgiver:

  • Vurder grense for forsvarlighet. Sjekk om ventilasjon er justert riktig, og vurder tiltak som ekstra pauser, tilgang på drikke, vifter, kjøleanlegg med videre.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS