Kronikk

Portrett av Torben Holm.
Torben Holm leder Global Practices innen Kyndryl Norway.

En sikrere energisektor

Sikkerhet er kanskje den aller viktigste faktoren for de som jobber med energiproduksjon og -distribusjon, skriver Torben Holm fra Kyndryl Norway i denne kronikken.

Publisert

Dette er en kronikk. Teksten gir uttrykk for forfatterens egne synspunkter.

Teknologi som 5G og Internet of Things (IoT) åpner store muligheter for produsenter og distributører av elektrisk kraft. Likevel er mange usikre på tilnærmingen. Hvor bør man fokusere og starte for å øke sannsynligheten for å oppnå reelle, viktige resultater?

Digitalisering av energisektoren innebærer å hente inn og utnytte data til å styre og forbedre ulike aspekter av produksjon og distribusjon av elektrisk kraft.

Sikkerheten viktigst

Sikkerhet er kanskje den aller viktigste faktoren for de som jobber med energiproduksjon og -distribusjon. Sikkerhet for de som jobber på anlegg og linjer. Sikkerhet mot overbelastninger i kraftsystemet. Sikkerhet mot at strømmen blir borte på grunn av feil. Sikkerhet mot sabotasje på anlegg, linjer eller kontrollsystemer. For å nevne noe.

Dataene vi da snakker om, kan eksempelvis være fra sensorer som overvåker turbinmotorer i kraftverk, video fra droner som inspiserer linjer og installasjoner og overvåker anlegg og data fra ulike komponenter i nettet om bruk og tilførsel av kraft. Og ikke minst data fra såkalte «wearables», målinger fra sensorer festet til personell eller deres utstyr.

Hvorfor 5G

5G er det mest pålitelige og responsive trådløsnettet, og har høyere kapasitet, høyere tetthet av trådløse endepunkter og lavere forsinkelse enn andre trådløse løsninger som finnes i dag. Høy pålitelighet betyr at det kan settes opp med en pålitelighet på 99,9999% – altså at nettet maksimalt taper 1 av 1.000.000 datapakker. Nettet kan også settes opp med en forsinkelse på under 1 ms.

Høy pålitelighet og lav forsinkelse er viktig for kritiske systemer, for eksempel skillebrytere som må kunne aktiveres i løpet av få millisekunder. Videre er kan 1.000.000 endepunkter pr km2 støttes av 5G – noe som gjør det mulig å samle inn data fra et enormt antall sensorer på et relativt lite område. Merk at ikke alle de egenskapene som er beskrevet – høy pålitelighet, lav forsinkelse og høy endepunkt-tetthet – kan slås på samtidig.

Vesentlig forbedret

Sikkerheten i 5G er vesentlig forbedret sammenlignet med f.eks. 4G, og kan sies å være den sikreste trådløse standarden på markedet i dag. 4G-standarden hadde for eksempel den svakheten at det var relativt lett å sette inn en falsk basestasjon for avlytting – denne svakheten er fjernet i 5G.

Beecham Research publiserte i 2020 rapporten «Why IoT projects fail», som sier noe om suksessraten for IoT-prosjekter. Denne rapporten tok for seg IoT-løsninger som vel i hovedsak er bygd på andre nettverksløsninger enn 5G.

Hvis vi antar at de funn som ble gjort her fortsatt er gyldige, er det interessant å se at 58% av bedriftene som ble spurt, sier at IoT-prosjektet deres ikke har lykkes, mens bare 12% sier at det har lykkes fullt ut. 30 prosent sier at prosjektet har vært en delvis suksess.

Kyndryl Norway

Kyndryl Norway er den norske virksomheten i Kyndryl – verdens største leverandør av IT-infrastrukturtjenester.

Avdekke problemer før de blir kritiske

Ser vi derimot på hva bedriftene bedømmer som viktige mål, kom økt sikkerhet og trygghet (safety and security) høyest.

Ca 70% av bedriftene oppga dette som en viktig målsetting. Og – like viktig – 67% av bedriftene oppga at de hadde nådd sine målsettinger på disse områdene, mens de resterende 33% hadde en viss måloppnåelse her.

Innenfor dette området finnes det løsninger for både adgangssikkerhet (adgangskontroll med ansiktsgjenkjenning og bilskiltlesing), personellsikkerhet (kontroll av sikkerhetsutstyr ved hjelp av videoovervåkning kombinert med maskinlæring, samt varsel hvis personell beveger seg over i en farlig sone) og forbedret direkte kommunikasjon for personell på anlegg (trykk for å snakke, trykk for video).

Det finnes også løsninger for videovervåkning og inspeksjon av anlegg og linjer, kombinert med maskinlæring, som kan oppdage problemer før de blir kritiske.

Det virker altså som om forbedret sikkerhet og trygghet ved hjelp av IoT og 5G er en viktig, og oppnåelig målsetning – og derfor antagelig det riktige stedet å starte for mange.

Powered by Labrador CMS