SAMARBEIDER: Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk og administrerende direktør Jacob Mehus, Standard Norge.
SAMARBEIDER: Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk og administrerende direktør Jacob Mehus, Standard Norge.

Samarbeider for bedre smittevern

Helsedirektoratet har bedt Standard Norge om å utvikle smittevernstandarder for ulike bransjer. – Gjennom dette oppdraget hjelper vi Norge tilbake til hverdagen, sier adm. direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Publisert

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon, heter det i en pressemelding fra Standard Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Standard Norge utvikle bransjestandarder innenfor smittevern. I forrige uke ble avtalen signert av ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk og adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Vi er stolte av denne avtalen med Helsedirektoratet. Gjennom dette oppdraget hjelper vi Norge tilbake til hverdagen og bidrar til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Trygge konserter og byggeplasser

Retningslinjene, som får navnet Norsk Hurtigspesifikasjon, skal bidra til trygghet i ulike deler av samfunnet.

Retningslinjer for byggenæringen er allerede klare, og samarbeidet for å på plass gode retningslinjer for konsertarrangører og renholdsbransjen er i innspurten.

Rask prosess

I avtalen forplikter Standard Norge seg til å levere Norsk Hurtigspesifikasjon på tre uker.

– Nå er det et ønske og et behov for at vi skal arbeide vesentlig raskere enn vi er vant til. Det tar vanligvis to år å utvikle en Norsk Standard, så dette arbeidet gir oss nye utfordringer, sier Mehus.

Norsk Hurtigspesifikasjon vil ligge gratis tilgjengelig på Standard Norges nettsider og ha en gyldighet på seks måneder.

Her kan du lese mer om Norsk Hurtigspesifikasjon.

(Pressemelding fra Standard Norge)

Powered by Labrador CMS