– Det vil være stort behov for flere sykepleiere i årene fremover, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.
– Det vil være stort behov for flere sykepleiere i årene fremover, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Flere voksne vil bli sykepleiere

Mens antall yngre søkere til sykepleien går ned, viser tall fra Samordna opptak at flere i aldersgruppen 30 til 49 år har søkt om studieplass i sykepleie. Koronapandemien er trolig en av grunnene til at flere eldre ønsker å bli sykepleiere.

Publisert

– Koronapandemien har gjort folk oppmerksomme på sykepleiernes avgjørende betydning for pasienter og befolkningen, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Den totale økningen til høyere utdanning i år er størst i aldersgruppen 30-44 år, noe forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), mener skyldes pandemien.

– Vi ser nok fortsatt en koronaeffekt i årets opptak slik vi gjorde i fjor. Det er ganske gjenkjennelig at folk søker seg til utdanning når arbeidsmarkedet er noe svakere enn normalt, sier Asheim i en pressemelding.

Nedgang blant yngre

– Det er positivt at så mange har kommet inn på sykepleierutdanningen – det vil være stort behov for flere sykepleiere i årene fremover. Det er et yrke hvor du får jobb hvor som helst i Norge, men også internasjonalt. Å være sykepleiere er både spennende og tøft, med uendelig mange muligheter, sier Sverresdatter Larsen.

Presset praksis

– Økt tilgang på søkere må likevel ikke bety lavere kvalitet på utdanningen. Praksisstudier er allerede et område som er presset – dette krever nye løsninger. I dag er sykepleierutdanningen underfinansiert. Med et så stort antall studenter må finansieringen styrkes, hvis ikke går kvaliteten ned og frafallet fra utdanningen kan øke, mener Sverresdatter Larsen.

Stor mangel - for stort press

Økt tilbud om studieplass må heller ikke medføre at arbeidsgivere og politikere mister av synet viktigheten av å beholde dem som er i arbeid. Det mangler 7000 sykepleiere. Arbeidspresset er for stort. En av fem slutter i starten av sin karriere, og halvparten av stillingene utlyses som deltidsstillinger.

At færre unge har søkt seg til utdanningen, kan også være en uheldig utvikling.

– Alt henger sammen med alt. For å rekruttere og beholde sykepleiere, også de yngre, må lønnen opp og arbeidsbelastningen ned, sier Sverresdatter Larsen.

(Pressemelding fra Norsk Sykepleierforbund)

Powered by Labrador CMS