Helsevesenet har vært under vedvarende press gjennom pandemien, og dette vises i sykefraværsstatistikken.
Helsevesenet har vært under vedvarende press gjennom pandemien, og dette vises i sykefraværsstatistikken.

Sykefraværet øker fortsatt

Det totale sykefraværet i 3. kvartal er 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall fra NAV. Dette er en økning på 4,3 prosent fra forrige kvartal.

Publisert
Hans Christian Holte.
Hans Christian Holte.

Det sesongjusterte legemeldte sykefraværet i 3. kvartal 2021 er 5,4 prosent, som er en økning på 0,5 prosent sammenlignet med kvartalet før, melder NAV. Det egenmeldte sykefraværet er 1,2 prosent og har økt betraktelig, med 26,3 prosent.

Det totale sykefraværet er 5 prosent for menn og 8,5 prosent for kvinner, og økte noe mer for menn (+ 4,8 prosent) enn for kvinner (+ 3,8 prosent). Det legemeldte sykefraværet økte med én prosent for menn og er nærmest uendret for kvinner.

– Samfunnet er fortsatt preget av koronapandemien, og det gir utslag på sykefraværet. Det egenmeldte fraværet har svingt mye, men har økt de siste to kvartalene. Det totale sykefraværet økte mindre dette kvartalet enn i forrige, men er fortsatt høyere enn i en normalsituasjon og er det høyeste vi har hatt under pandemien, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Kraftig økning blant kvinner i helse og sosial

Det legemeldte sykefraværet 3. kvartal 2021 er 4,7 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er dette en økning på 3,8 prosent. Sykefraværet for menn ligger tilnærmet uendret på 3,5 prosent. Kvinners sykefravær har økt med 5,8 prosent og er nå på 6 prosent.

– Halvparten av de tapte dagsverkene til kvinner er blant ansatte innen helse- og sosialtjenester. Dette handler både om at rundt én av tre kvinner jobber i denne næringen, og at helsevesenet har vært under vedvarende press gjennom pandemien, og dette vises i sykefraværsstatistikken, sier Holte.

Store ulikheter mellom næringer

Helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet (7,1 prosent) og har økt med 7 prosent siden samme kvartal i fjor. Dette kvartalet står denne næringen for over 2,1 millioner tapte dagsverk. For kvinner sysselsatt innen helse- og sosialtjenester økte sykefraværet med 7, 9 prosent, mens det for menn i samme næring økte med 2,2 prosent.

Overnatting og servering har størst nedgang i sykefraværet (- 9,1 prosent) og har nå et sykefravær på 3,7 prosent. Ansatte i denne næringen har riktignok hatt en stor økning i sykdommer i luftveiene (+ 28,1 prosent), men har hatt nedgang i andre diagnoser.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til reduksjonen i sykefraværet i denne næringen. Dette er en næring som lenge har vært preget av nedstengning og har hatt mange permitterte. Det siste kvartalet har næringen langsomt gjenåpnet, og mange flere er tilbake på jobb. Når det gjelder økningen i sykdommer i luftveiene, er det fordi ansatte i denne næringen er ekstra utsatt for smitte, sier Holte.

Du kan lese mer om sykefraværet i 3.kvartal på nav.no.

Powered by Labrador CMS