Høyeste sykefravær siden 2009

Det totale sykefraværet i 4. kvartal 2021 var 6,8 prosent. Dette er en økning på 2,5 prosent fra foregående kvartal og det høyeste siden 2009, ifølge NAV.

Publisert

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2021 var 5,5 prosent, en økning på 2 prosent sammenliknet med kvartalet før. Det egenmeldte sykefraværet var 1,2 prosent og har økt med 4,9 prosent, melder NAV, som tilføyer at de dreier seg om sesongjusterte tall.

Økte mer for menn

Det totale sykefraværet er 5,2 prosent for menn og 8,6 prosent for kvinner, og økte mer for menn (+ 4 prosent) enn for kvinner (+ 1,6 prosent). Det legemeldte sykefraværet økte med 4 prosent for menn og 0,8 prosent for kvinner.

– Sykefraværet i Norge fortsetter å øke, og var i forrige kvartal det høyeste siden 2009 - et år preget av svineinfluensa og finanskrise. Mye av økningen kan forklares med koronasmitte, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

Legemeldt sykefravær mer enn tredoblet

Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2021 var 5,9 prosent. Sammenliknet med samme kvartal året før er dette en økning på 7,4 prosent. Sykefraværet for menn har økt med 7,9 prosent og ligger nå på 4,3 prosent. Kvinners sykefravær har økt med 7,1 prosent og er på 7,7 prosent.

Diagnoser og kjønn

Når vi ser på diagnosegrupper, var økningen i tapte dagsverk størst for sykdommer i luftveiene (+ 100 prosent). I denne diagnosegruppen har diagnosen «påvist covid-19» økt med 220 prosent. Økningen er større for kvinner (+ 249 prosent) enn for menn (+ 190 prosent).

– Kvinner er i større grad enn menn sykmeldt med korona. Dette kan skyldes at de i større grad jobber i yrker med mye nærkontakt med andre mennesker. Det gjør dem mer utsatt for smitte, og de har sjeldnere mulighet til å jobbe hjemmefra ved karantene og lette symptomer, sier Andersen.

Diagnosegruppen «Allment og uspesifisert», som i hovedsak omfatter «slapphet og tretthet», har en økning på 17,7 prosent. Også her er økningen vesentlig større for kvinner (+ 21,4 prosent) enn for menn (+ 11,3 prosent).

Når det gjelder muskel- og skjelettlidelser har det vært en økning i det legemeldte fraværet for menn (+ 3,8 prosent) og en nedgang for kvinner (- 0,5 prosent). Både kvinner og menn har en økning i psykiske lidelser, med henholdsvis + 8,2 og + 9,8 prosent.

Helse- og sosialtjenester har høyest sykefravær

Nav ser fortsatt en økning i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester, transport og lagring og undervisning. Helse- og sosialtjenester er den næringen med det høyeste sykefraværet (8,9 prosent), en økning på 7,5 prosent fra samme kvartal året før. I 4. kvartal 2021 står denne næringen for over 2,6 millioner tapte dagsverk. Økningen er tilnærmet den samme for begge kjønn.

Koronarelaterte diagnoser utgjør over 130 000 tapte dagsverk i denne næringen, noe som utgjør 5 prosent av det samlede legemeldte fraværet i helse- og sosialtjenester.

Andre næringer med høyt sykefravær er transport og lagring, som har et sykefravær på 6,3 prosent (+ 6,1 prosent), og undervisning, med et sykefravær på 6,2 prosent (+ 6,8 prosent). Alle disse tre næringene har om lag en tredobling i koronarelatert sykefravær.

Overnatting og servering har et sykefravær på 4,6 prosent og er den eneste næringen som har nedgang i sykefraværet (- 7,5 prosent).

Størst økning blant unge arbeidstakere

De yngste aldersgruppene har den største økningen dette kvartalet. Aldersgruppen 20-24 år har en økning på 17,2 prosent, og har nå et sykefravær på 4,0 prosent. Menn har størst økning i denne aldersgruppen (+ 19,3 prosent).

60 – 64-åringer har fortsatt det høyeste sykefraværet (7,3 prosent), men økningen er liten (+ 0,7 prosent).

Oppgang i alle fylker

Nordland har det høyeste sykefraværet (6,9 prosent), etterfulgt av Troms og Finnmark (6,6 prosent). Oslo har det laveste sykefraværet (4,7 prosent).

Sykefraværet har økt i alle fylker, mest i Vestland (+ 10,1 prosent) og Oslo (+ 9,7 prosent), og minst i Troms og Finnmark (+ 3,3 prosent).

Du kan lese mer om sykefravær på NAVs hjemmesider .

(nav.no)

Powered by Labrador CMS