Helsepersonell vil ha god tilgang til åndedrettsvern fremover.

Stor leveranse av åndedrettsvern

Helse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med 3M om leveranse av til sammen 2,2 millioner åndedrettsvern. Med denne avtalen er behovet i spesialisthelsetjenesten godt dekket i tiden fremover.

Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF.

Helt siden Covid-19-pandemien brøt ut i Norge i mars i fjor, har helsetjenesten hatt et stort behov for åndedrettsvern. Etterspørselen etter dette, spesielt FFP3, men også FFP2, har vært enorm sett opp mot et historisk forbruk på rundt 70 000 åndedrettsvern pr. år i spesialisthelsetjenesten. Markedssituasjonen har gjort det svært vanskelig å få tilgang til åndedrettsvern, og kvaliteten på noe av det utstyret som er levert og testet, har heller ikke vært tilfredsstillende.

God tilgang til åndedrettsvern fremover

- Vi er svært glad og lettet over å ha fått på plass denne leveransen fra 3M. Denne avtalen innebærer at helsepersonell vil ha god tilgang til åndedrettsvern fremover. 3M er allerede en stor og godt anerkjent leverandør av åndedrettsvern og annet smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten i Norge, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Få leverandører

Sykehusinnkjøp HF har i november gjennomført en markedsundersøkelse hos kjente leverandører om hva de har mulighet til å levere av FFP3- og FFP2-åndedrettsvern.

Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF.

- Undersøkelsen viste at 3M var den eneste leverandøren som kunne levere FFP3-åndedrettsvern i store nok volum og med kjent kvalitet. Resterende leverandører i markedet vil hovedsakelig kun ha mulighet til å levere mindre volum som ikke vil gi nødvendig sikkerhet for at behovet vil være dekket. Risikoen knyttet til leveringssikkerhet er også vurdert som lavere hos 3M enn de øvrige leverandørene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF. Som følge av det store behovet for åndedrettsvern, og problemene som har vært med å få tilgang til dette av tilfredsstillende kvalitet, er avtalen med 3M gjennomført som direkteanskaffelser i en begrenset periode fremover.

Med en sprengt kapasitet i markedet sett i sammenheng med den store etterspørselen, og behov for rask levering, var det ikke praktisk gjennomførbart å arrangere en anbudskonkurranse med forkortede frister.

(Pressemelding fra Helse Sør-Øst RHF)

Powered by Labrador CMS