Søk om midler til å styrke bedriftens kompetanse

Det nærmer seg tiden for å søke om kompetansemidler til bedriften. Her kan du lese om hvordan du går fram i søknaden. Fristen for å søke midler er 9. desember 2021.

Publisert

Det er det nyopprettede direktoratet HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) som opplyser dette på sine hjemmesider. I Kompetansepluss Arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid. Ordningen skal primært være for deltakere med lav formell utdanning.

Nytt i programmet for 2022

Det er viktige endringer å merke seg i årets utlysning. Søkere skal benytte HK-dir sin nye søkeportal: https://tilskudd.hkdir.no/. Det er elektronisk signering i søknadsportalen, og det er ikke behov for å sende inn samarbeidsavtaler. Søknaden kan ikke sendes inn før alle partene har signert.

Digitale ferdigheter viktig

Kurs som kombinerer digitale ferdigheter med lesing/skriving, blir prioritert. Det åpnes for å begrense antallet innvilgelser for enkelte søknader fra hver utdanningstilbyder. Prioriteringskriteriene er dessuten endret, det vil ikke lenger gis prioriteringspoeng for praksisnærhet i opplæringen, heter det.

Vil du ha mer informasjon om Kompetansepluss Arbeid 2022, gå inn på nettsidene til HK-dir.

(HK-dir)

Powered by Labrador CMS