Trailer i fart på vintervei.
SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ: Statens vegvesen kontrollerte 224 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene i fjor.

Kjøre- og hviletidsbestemmelser:

36 transport­bedrifter politi­anmeldt i 2022

Statens vegvesen avdekket over 25.000 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene i fjor.

Til sammen kontrollerte Statens vegvesen 224 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletidsreglene i 2022.

De 25.000 avdekkede regelbruddene var av varierende alvorlighetsgrad. Men blant de mest alvorlige – og som ble anmeldt til politiet – handlet det om grove brudd på reglene om pause, kjøretid og døgnhvile.

Bedriftene hadde ikke rutiner for lagring av digitale filer fra kjøretøy og sjåførkort, og flere av sjåførene kjørte fast uten ansettelsesforhold.

Ingen av sjåførene førte timelister og flere hadde ikke skriftlig arbeidskontrakt.

Skal ivareta sikkerheten

Flere av bedriftene mottok betydelige forelegg fra politiet.

– Kjøre- og hviletidsreglene er like for alle i transportnæringen for tunge kjøretøy, og de er til for å unngå at trøtte og uopplagte sjåfører kjører langs vegene våre. Regelverket skal også sørge for at det er like konkurransevilkår i næringen, ivareta sjåførenes arbeidshverdag og sørge for god trafikksikkerhet, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Politianmeldt

Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller for å sjekke at transportbedrifter følger kjøre- og hviletidsreglene. I en foretakskontroll får vegvesenets kontrollører tilgang til timelister, sjåførkort og annen dokumentasjon hos sjåførene i en transportbedrift.

22 av bedriftene som ble kontrollert i fjor hadde så mange overtredelser at de ble anmeldt til politiet. I tillegg ble 14 transportbedrifter anmeldt for ikke å ha levert inn dokumentasjon for kontroll.

– De fleste bedriftene har gode rutiner, og en stor del av vårt arbeid er å gi god informasjon og veiledning dersom det er punkter som bør forbedres. Bedrifter i transportnæringen er pålagt å ha gode rutiner for planlegging, kontroll og oppfølging av sine sjåfører. Det er flere årsaker til at vi går til det skrittet å anmelde. Dette kan være grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene og helt eller manglende internkontroll, sier Wigdel.

Nye regler

1.november 2022 trådte EUs mobilitetspakke del 1 i kraft i Norge. Den inneholder nye regler om kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og løyve.

– En av endringene i kjøre -og hviletid er at transportbedriftene nå skal organisere arbeidet slik at sjåførene kan komme hjem minst hver fjerde uke for å avholde en normal ukehvil. Det er flere endringer i mobilitetspakken som foretakene må sette seg nøye inn i, spesielt de bedriftene som har sjåfører i internasjonal transport, sier Kjetil Wigdel.

Powered by Labrador CMS