23 prosent av yrkesaktive i Norge rapporterer at de er eksponert for støv, røyk, gass og andre kjemikalier på jobben.
23 prosent av yrkesaktive i Norge rapporterer at de er eksponert for støv, røyk, gass og andre kjemikalier på jobben.

Norske forskere bidrar i stort EU-prosjekt om kjemisk sikkerhet

Et nytt EU-prosjekt skal gi mer kunnskap til å vurdere risiko ved kjemiske stoffer, for å møte nåværende og fremtidige utfordringer innenfor kjemikaliesikkerhet. Åtte norske forskningssteder bidrar.

Det totale antallet industrielle kjemikalier i handel globalt er estimert til mellom 40 000 og 60 000. Mer enn 60 prosent av volumet av kjemikalier i EU er klassifisert som helsefarlig, mens rundt 35 prosent er skadelig for miljøet, melder Statens arbeidsmiljø­institutt (Stami).

PARC er en forsknings- og innovasjons­plattform som har som mål å støtte kjemisk risiko­vurdering i EU og medlemsland med nye data, kunnskap, metoder, ekspertise og nettverk.

Nye verktøy

Resultatet fra dette prosjektet vil bli brukt som grunnlag til nye euro­peiske og nasjonale strategier for å redusere eksponering for farlige kjemi­kalier og deres inn­virkning på helse og miljø. Målet vil være å skaffe nye lett tilgjengelige og brukbare data, sammen med nye vurderings­metoder og verktøy.

Spesielt vil PARC bidra med kunnskap og verktøy for å identi­fisere nye, mindre farlige stoffer.

Prosjektet hadde offisiell oppstart 11. mai 2022.

Mer kunnskap om risikovurdering

–Det er et stort gap mellom antall kjemiske stoffer som er i omløp og kunnskap hvordan disse påvirker helsa vår. Vi trenger mer kunnskap om risiko­vurdering og regulering av eksponering, og det trengs nye metoder og tilnærminger for å håndtere dette. For Stami blir det spesielt viktig å sikre at arbeids­helse får en tydelig plass i prosjektet, forteller Stamis PARC-mann, prosjekt­leder og forsker Steen Mollerup.

Dette blir det sjette store EU-prosjektet Stami for tiden deltar i.

Instituttet er i godt selskap.

− Rundt 200 europeiske aktører fra 28 land er med, som inkluderer nasjonale og europeiske helse- og sikkerhets­byråer samt forsknings­organisasjoner, opplyser prosjekt­lederen.

Stami godt representert

− Prosjektet er organisert i ni arbeids­pakker, og Stami deltar i seks av disse. Stamis hoved­innsats er utvikling av regulatorisk toksikologi gjennom nye metoder og mer effektive risiko­vurderinger med henblikk på å bedre arbeidsmiljø og helse, sier Mollerup.

Powered by Labrador CMS