Bilpleierne utsettes for mange kjemikalier i arbeidet. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
Bilpleierne utsettes for mange kjemikalier i arbeidet. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

800 000 utsettes hver dag for farlige kjemikalier

Arbeidstilsynets erfaringer viser at det er stort behov for å øke arbeidsgiveres kunnskap og bevissthet rundt kjemisk helsefare på jobb. Hver dag oppgir 800 000 arbeidere at de har hudkontakt med farlige stoffer.

Publisert

– Problemet er stort. Mange går på jobb og blir hver dag eksponert for ulike typer kjemikalier. 800 000 arbeidere oppgir at de hver dag har hudkontakt med slike stoffer, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim til NRK.

Behov for bedre rutiner

Arbeidstilsynet mener vi trenger bedre kultur og rutiner for å forebygge helseskader som skyldes farlige stoffer.

– Det er i dag ikke gode nok rutiner for å gjøre risikovurderinger av de farlige stoffene på arbeidsplassen. Da klarer man heller ikke å gjøre gode, forebyggende tiltak, sier Vollheim.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ingen blir eksponert for farlige stoffer som kan være skadelige.

Kan føre til hjerneskader

Arbeidstilsynet har i disse dager en rekke seminarer om farlige stoffer på arbeidsplassen. Dette skjer i forbindelse med en stor europeisk kampanje. På seminarene deltar bedrifter fra ulike bransjer, blant annet bilpleie, industri og renhold. Direktør Vollheim sier det er viktig kunnskap som skal formidles.

– I dag risikerer flere å få alvorlige helseproblemer og blir alvorlige syke. De kan få lungesykdommer som KOLS og lungekreft, skader på hjerne og nervesystem og allergier. Det aller viktigste er å kartlegge hvilke stoffer man har og finne gode tiltak for å beskytte seg, sier Trude Vollheim til NRK.

(nrk.no)

Dette er farlige stoffer

Et farlig stoff er ethvert stoff i fast eller flytende form eller gassform som har potensial til å forårsake skade på arbeidstakernes helse eller sikkerhet. Eksponering kan forekomme ved at man puster inn eller svelger stoffet, eller ved at stoffet trekker inn i huden.

Yrkeseksponering for farlige stoffer er knyttet til både akutte og langsiktige helseproblemer, for eksempel:

  • luftveissykdommer (f.eks. astma, rhinitt, asbestose og silikose),
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet,
  • hudirritasjon og hudsykdommer,
  • yrkesrelatert kreft (f.eks. leukemi, lungekreft, mesoteliom og kreft i nesehulen).

I tillegg kan tilstedeværelsen av farlige stoffer utsette arbeidstakere for brann- og eksplosjonsfare og fare for akutt forgiftning og kvelning.

Farlige stoffer er mest utbredt i sektorer som landbruk, produksjon og bygg og anlegg, viser europeiske undersøkelser. Men alle arbeidstakere i alle bransjer er utsatt for risiko for å bli eksponert for farlige stoffer. Faktisk rapporterer hele 38 prosent av alle bedrifter i Europa at de har kjemiske eller biologiske stoffer på arbeidsplassen som kan være farlige. Derfor er det avgjørende at risikoene identifiseres og håndteres.

(Kilde: Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA)

Powered by Labrador CMS