Fredrikstad-rådhus
Fredrikstad-rådhus

Kommunalt sykefravær koster milliarder

Samfunnet kunne spart rundt seks milliarder kroner hvert år dersom kommune-Norge nådde sykefraværsmålene i IA-avtalen. Etter 14 år med tiltak er kommunene fortsatt langt fra målet.

Publisert

Sykefraværet i Fredrikstad kommune ligger litt over landsgjennomsnittet. Ifølge KS' tall har kommunen et samlet sykefravær på 11,36. (Foto: Jan Tveita)

Kommunene hadde hatt flere penger å bruke på eldreomsorg, barnehager, skoler og vedlikehold dersom sykefraværet gikk ned, melder NRK. En reduksjon på ett prosentpoeng gir ifølge KS, kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, en innsparing for offentlig sektor på to milliarder kroner.

Hver dag er nær én av ti faste ansatte i kommunene borte fra jobben på grunn av sykdom, viser tall fra KS. Det koster både den enkelte kommune og samfunnet dyrt.

Målet er 6,7 prosent

Målet i IA-avtalen er at kommunesektoren skal ha et sykefravær på 6,7 prosent, men det er færre enn ti prosent av norske kommuner som har nådd dette målet. Ifølge KS' ferske oversikt over sykefraværet blant faste ansatte, har kun 35 av de 424 kommunene som har rapportert inn tall nådd målet. Snittet er et sykefravær på 9,8 prosent.

Kostbart fravær

Det finnes ingen absolutte tall på hvor mye sykefraværet koster kommesektoren i utgifter til sykelønn og innleie av vikarer. Men KS, , har gjort beregninger som tar utgangspunkt i kommunenes økonomiske tap for hvert dagsverk som ikke blir utført på grunn av sykdom.

Kunne lønnet over 10 000 ansatte

De har kommet fram til at sykefraværskostandene for kommunene og fylkeskommunene utgjør om lag 12 milliarder kroner hvert år. Samtidig anslår de at staten, som betaler sykelønnen etter 16 dager, må ut med 10 milliarder.

– Det er klart at 22 milliarder på nasjonalt nivå, også er svært mye for den enkelte kommune. Det er en stor utfordring for alle, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas, til NRK.

Dersom sykefraværet går ned med kun ett prosentpoeng, kan samfunnet ifølge KS spare over to milliarder kroner i året. Skulle kommunene nå målene i IA-avtalen, altså en nedgang på over tre prosentpoeng sammenlignet med dagens nivå, ville AS Norge spart mer enn seks milliarder kroner.

Det tilsvarer lønnskostnader for nærmere 10 800 årsverk i kommunal sektor, altså tusenvis av nye ansatte i barnehagene, skolene, barnevernet og eldreomsorgen. Seks milliarder kroner kunne også gitt over 6000 nye sykehjemsplasser, eller over 27 000 nye småbarnsplasser i kommunale barnehager.

IA-avtalen ble fornyet i fjor. På ny forpliktet kommunene seg til å jobbe for å redusere fraværet med 20 prosent sammenlignet med 2001. Men så langt viser KS' egne tall at utviklingen går i motsatt retning: I avtaleperioden har sykefraværet økt med 10,7 prosent.

– Det er komplisert og sammensatt og få ned sykefraværet, sier Hjertaas til NRK.

(nrk.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS