Stresset-kvinne-CB1204234
Stresset-kvinne-CB1204234

Skal granske stress i europeisk arbeidsliv

30 europeiske land setter nå i gang kampanjen «Friske arbeidsplasser forebygger skadelig stress». Det er EU som har tatt initiativet til kampanjen.

Publisert

(Illustrsjonsfoto: Colourbox.com)

Arbeidsmiljømyndighetene i de 30 europeiske landene skal gjennomføre ca. 2000 inspeksjoner for å kontrollere om arbeidsgiverne arbeider forebyggende med skadelig stress, opplyser det svenske Arbetsmiljöverket.

Største utfordring i arbeidslivet

Bakgrunnen for kampanjen er at stress og psykiske belastninger for to år siden seilte opp som den største utfordringen i arbeidmiljøet blant svenskene, ifølge Arbetsmiljöverket. 16 000 svenske arbeidstakere har svart på spørsmål om hva som belaster dem mest på jobben.

– Stress innebærer både mange måneders sykemelding og store plager for den som rammes, men den medfører også høye kostnader for arbeidsgiver og samfunnet, sier Britt-Marie Henriksson, prosjektleder vid Arbetsmiljöverket.

Stort EU-problem

Også på EU-nivå er skadelig stress på arbeidsplassen et omfattende problem. Myndighetene anslår at ca. 50-60 prosent av alt fravær har tilknytning til arbeidsrelatert stress.

Ut til arbeidsgiverne

I disse dager får 24 000 svenske arbeidsgivere et brev fra Arbetsmiljöverket med informasjon om arbeidsrelatert stress. I brevet står det hvordan arbeidsgiverne kan skaffe seg kunnskaper om hvordan de kan arbeide forebyggende med skadelig stress.

For snevre tidsrammer for arbeidsoppgavene, dårlig planlegging, svak støtte fra ledelse og kolleger eller et it-system som stadig får problemer, er eksempler på forhold som kan føre til stressrelaterte sykdommer.

Nye bransjer med

I midten av oktober gjennomføres det rundt 2000 inspeksjoner som konsentrerer seg om hvordan arbeidsgiveren håndterer skadelig stress på jobben.

– I fjor var det seks av ti som ikke oppfylte kravene om å forebygge arbeidsrelatert stress. Derfor kontrollerer vi nye bransjer i tillegg i år, sier Henriksson.

Dette er drosjenæringen, lagerbransjen, juridisk og økonomisk konsulentvirksomhet, kommunikasjons- og informasjonsbransjen og hjemmesykepleien. I fjor fikk blant andre hotell og restaurant og transportbransjen samt førskoler besøk av de svenske tilsynsmyndighetene.

Disse bransjene får et nytt besøk i år. Resultatene av årets inspeksjoner skal presenteres i oktober i Stockholm.

(Arbetsmiljöverket)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS