Pappaperm2
Pappaperm2

Arbeidslivet vil verne pappakvoten

Et samlet arbeidsliv ber regjeringen om å skrote nytt forslag.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Forslaget om å gjøre det enklere for blant andre selvstendig næringsdrivende å overføre sin andel av pappakvoten til moren, har møtt sterk motstand, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Dette er nok et eksempel på at regjeringen er i utakt med folket og ikke lytter til organisasjonene i arbeidslivet, sier Anette Trettebergstuen, familiepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, til ANB.

Suksesskvote

I et skriftlig spørsmål til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) utfordrer Trettebergstuen statsråden til å skrote hele forslaget nesten et år etter at høringsfristen gikk ut.

– Pappakvoten er både populær og en suksess for landet vårt. Den er viktig for barns samvær med pappa og avgjørende for likestillingen og kvinners yrkeskarriére, mener Trettebergstuen.

Kort tid etter at Solberg-regjeringen kuttet lengden på pappapermen fra 14 til 10 uker, kom nettopp forslaget om å gjøre det enklere å redusere pappakvoten gjennom å åpne for unntak i uttak av mødre- og pappakvoten. Forslaget vil gjøre det mulig for flere foreldre enn i dag å overføre kvoten til den andre forelderen. I dag er det kun en unntaksordning som kan overføre permisjonskvote ved sykdom eller skade.

Samlet arbeidsliv

Forslaget åpner for å utvide unntakene til blant annet også å gjelde ved arbeidsledighet, arbeidsopphold i utlandet, selvstendig næringsvirksomhet, den andre forelderens arbeidssituasjon og gjennomføring av fengselsstraff og være tillitsbasert med egenerklæring fra foreldrene. Alle høringsinstanser mener imidlertid at det i praksis vil føre til at pappaen overfører sin del til mammaen.

Samtlige parter i arbeidslivet, både NHO, Spekter og Virke på arbeidsgiversiden samt LO, Unio og YS på arbeidstakersiden, ber derfor regjeringen skrote forslaget. Nesten samtlige av de totalt 30 høringsinstansene som har sendt inn svar, er imot forslaget om å gjøre unntak i uttak av pappakvoten. Alle disse mener forslaget svekker pappakvoten og likestillingen ytterligere.

– Det i seg selv er et bevis på hvor stor suksess pappakvoten er, påpeker Trettebergstuen.

Likestilling viktig

NHO mener primært at dagens ordning må beholdes, sekundært at regjeringen forkorter foreldrepermisjonen med totalt sju uker, slik at den totalt blir på 52 uker med 80 prosent lønnskompensasjon.

LO mener pappakvoten er et av de viktigste og mest effektive virkemidlene i familie- og likestillingspolitikken, og at likestilling i familien er viktig for likestillingen i arbeidslivet.

– I praksis innebærer forslaget en økt adgang for fedre til å droppe pappapermisjonen og belønner en tradisjonell fordeling av barneomsorg i familiene, mener LO.

Unio har merket seg at høringen ikke sier noe om «hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil ha på likestilling i samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt, til tross for at det er opplagt at de foreslåtte endringene vil påvirke likestilling mellom kjønnene».

Statsråd Solveig Horne vil ikke kommentere saken overfor ANB før hun har sendt sitt svar til Stortinget. Hun har frist på seg til i morgen, 12. august.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS