Nytt HMS-kort 2020 (Foto:Evry)
Nytt HMS-kort 2020 (Foto:Evry)

Nytt HMS-kort fra 2020

Den offisielle bestillingssiden for HMS-kort er ny fra 2020. Kontroller om HMS-kortet er gyldig.

Publisert

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, samt alle godkjente renholdsvirksomheter, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Over en halv million arbeidstakere i Norge har HMS-kort som viser hvilken virksomhet de jobber for, melder Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Ny bestillingsside

Nå skal en ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gi bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om HMS-kortet er gyldig. Den nye løsningen gjør det enklere å kontrollere om et HMS-kort er gyldig. Det gjøres gjennom et statussøk som sjekker om de aktuelle registerpliktene fremdeles er oppfylt. Statussøket baseres på de aktuelle registrene den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tidsforsinkelser i innrapporteringen til de ulike registrene kan gjøre at statussøket for HMS-kort ikke alltid vil vise reell situasjon. Samtidig som det blir bedre muligheter for statussøk på gyldighet, så blir det også bedre kontroll på hvem som har tilgang til de ulike personopplysningene.

Ny app for HMS-kort

Virksomheter vil etterhvert kunne administrere virksomhetens HMS-kort via en ny app.

(Foto: Evry)
(Foto: Evry)

I april kommer den nye appen for HMS-kort, som skal gjøre det enklere å laste inn bilder og legitimasjonskopi ved bestilling av kortet. Det vil bli mulig å laste opp bilder direkte fra pass, noe som vil bidra til redusert produksjonstid for kortene, forutsatt at alle registerplikter er oppfylt.

I løpet av våren vil det også komme nye muligheter for datautveksling direkte fra personalsystemer ved bestilling av HMS-kort, for å kunne følge opp gyldighet av HMS-kortene.

Regelverksendringer om HMS-kort

Andre endringer i 2020 er at signaturfeltet forsvinner, og at arbeidsgiver ikke lenger skal sende inn ugyldige HMS-kort for makulering, men selv får ansvar for å makulere disse. En annen endring er at renholdsvirksomheter fra nå av kun kan få utstedt HMS-kort for renhold.

Det er også gjort endringer i hva som må stå på selve HMS-kortet. Kjønn, signatur og kortutsteders adresse trenger ikke lenger å stå på kortet. I tillegg er opplysning om gyldighetsperiode erstattet med utstedelsesdato.

(Arbeidstilsynet)

HMS-kortet 2020

Disse opplysningene skal trykkes på HMS-kortene fra 1. januar 2020:

  • Organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
  • Navn på kortinnehaveren
  • Bilde av kortinnehaveren
  • Kortinnehaverens fødselsdato
  • Utstedelsesdato
  • Kortnummer
  • Navn på utsteder av kortet

(Kilde: Arbeidstilsynet)

 

Powered by Labrador CMS