(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Ti grep mot svart arbeid

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har lansert ti tips mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Publisert

En allianse som består av KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten står sammen bak Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). De lanserte nylig ti tips mot svart arbeid i offentlige innkjøp.

Det offentlige har nøkkelen

– Det offentlige har nøkkelen til et seriøst arbeidsliv og er en stor innkjøper av varer og tjenester. De må bruke sin markedsmakt for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Trude Tinnlund, LO-sekretær og medlem av Samarbeid mot svart økonomi.

Planlegg innkjøpene

– Anskaffelsesprosessen må tilrettelegges slik at den blir attraktiv for de seriøse bedriftene. Kommunen må ha eierskap til anskaffelsene, og må legge lista på rett nivå for å få med de seriøse leverandørene. Godt planlagte anskaffelser er nøkkelen, sier næringslivsdirektør i NHO og NHO-delegat i SMSØ, Ingebjørg Harto.

Honningkrukke

Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer kriminell virksomhet.

– Dette er en stor utfordring både i privat og offentlig sektor. Det offentlige kjøper for cirka 430 milliarder kroner i året, og er derfor en honningkrukke for ulovlig virksomhet. Slik virksomhet kan undergrave seriøse bedrifter, sier Harto.

De ti tipsene

  1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser.
  2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst.
  3. Gå konkret til verks - sjekk at leverandører faktisk har alt på plass.
  4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden.
  5. Sett krav til fagkunnskap.
  6. Vit hvem som arbeider for oss.
  7. Vit hvem vi betaler til.
  8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger.
  9. Gjennomfør kontroller.
  10. Bruk de gode verktøyene som finnes (på anskaffelser.no).

Les mer om de ti rådene 

Powered by Labrador CMS