(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Arbeidsgivere tøyer reglene

En av fem svenske arbeidsgivere ser seg nødt til å bryte regler for å kunne konkurrere om oppdrag i sin bransje.

Publisert

For første gang har det svenske Arbetsmiljöverket stilt spørsmål til arbeidsgivere om hva de mener om at regler brytes for å vinne konkurransefordeler på arbeidsmarkedet. Én av fem mener at det er vanskelig å overleve i sin bransje uten å jukse.

3200 arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor rundt omkring i Sverige har blitt intervjuet. De bransjene som har deltatt i undersøkelsen er bygg, transport, hotell og restaurant, samt virksomheter i landbruk og skogsbruk. Spørsmålene handler om hva arbeidsgiverne mener om holdninger og atferd i sin bransje når det gjelder å konkurrere ved å bryte reglene på arbeidsmarkedet.

Har dannet seg et bedre bilde

– Nå har vi et bedre bilde av holdninger og atferd omkring usunn konkurranse. Det ligger et stort ansvar på oss myndigheter, arbeidslivets parter og de enkelte arbeidsgivere i å påvirke situasjonen. Vårt mål er at risikoen for å bli oppdaget skal øke, sier Kicki Höök som leder Arbetsmiljöverkets arbeid mot usunn konkurranse.

Bygg og transport skiller seg ut

Det er mange interessante funn i undersøkelsen. Blant annet viser den at én av fire arbeidsgivere i bygg og transport mener at de ikke kan overleve uten å jukse. Fire av ti arbeidsgivere vurderer risikoen for å bli tatt i å jukse som liten. Det dreier seg om å tilby svart arbeid, bryte arbeidsmiljøregler, jobbe for mye overtid og bruke arbeidstakere uten gyldig oppholdstillatelse i Sverige.
– Undersøkelsene viser at økt kontroll må gå hånd i hånd med informasjon om konsekvensene for den enkelte, bedriften og hele samfunnet av ikke å følge spillereglene, sier Höök.

Hyppigere tilsyn

Undersøkelsen er en del av et større arbeid for å motvirke usunn konkurranse. Arbetsmiljöverket har over tid samarbeidet med andre myndigheter. Myndighetenes ulike regler, kunnskap og metoder gjør det mulig å komme virksomheter som bryter regelverket i forskjellige bransjer til livs. Politi, skattemyndigheter, fylkesmyndigheter, innvandringsmyndigheter og økokrim er noen av de samarbeidende myndighetene. Ei uke i mai gikk flere av dem sammen om uanmeldte kontroller på byggarbeidsplasser flere steder i Sverige.
– Mennesker skal ikke utnyttes og skades. Det kan ikke være slik at bedrifter som følger reglene, skal utkonkurreres av useriøse aktører som vinner kontrakter med dårlig arbeidsmiljø, avslutter Kicki Höök.
Du kan lese mer om undersøkelsen på Arbetsmiljöverkets nettsider.

(arbetsmiljoverket.se)

Powered by Labrador CMS