(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Styrker varslervernet

Regjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft, og bedre beskyttelse av kilder. Nye varslingsregler sendes nå på høring.

Publisert

– Et bedre varslervern er viktig. Vi ønsker å legge til rette for at arbeidstakere i større grad skal melde fra om kritikkverdige forhold slik at dette avdekkes. Dessverre ser vi at mange vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, ikke minst fordi de er redde for represalier, eller de vet kanskje ikke hvordan de skal gå fram. Lovverket må være tydelig og enkelt å forstå, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Varslerreglene kom i 2007

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven ble innført i 2007. Norge var det første landet i Norden som fikk egne regler om vern av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

De fire konkrete endringene for å styrke vernet av varslerne er:

● Alle virksomheter med mer enn ti ansatte blir pålagt å ha varslingsrutiner. Evalueringen av varslerinstitusjonen viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling.

● Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder kun for virksomhetens egne ansatte. Ettersom innleide ikke har ikke noe stillingsvern hos innleier, vil innleide i dag kunne være i en særlig sårbar situasjon dersom de sier fra om kritikkverdige forhold.

● Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Terskelen for å varsle offentlige myndigheter skal være lav. I dagens regelverk kan det oppstå situasjoner hvor det er uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Når myndighetene pålegges taushetsplikt, håper vi flere vil våge å varsle.

Anniken Hauglie
Anniken Hauglie

● Regjeringen rydder opp og samler varslingsreglene i et eget nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. Det skal være lett å finne fram til varslingsreglene. Et eget kapittel synliggjør også at dette er et viktig tema.

– Regjeringen vil også sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gjøre en mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler, og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes ytterligere, sier statsråden i pressemeldingen.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Du kan lese om høringsforslagene til de nye varslingsreglene her.

 

Powered by Labrador CMS