(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Sladder og baksnakking trives på danske arbeidsplasser

Nesten halvparten av de spurte opplever baksnakking av kolleger på danske arbeidsplasser. Særlig offentlige sektor lider av en utbredt sladrekultur, mens industrien har den hardeste tonen, viser en ny dansk undersøkelse.

Publisert

Sladder, baksnakking og sure oppstøt. 47 prosent av alle yrkesaktive dansker har kolleger som snakker nedsettende om andre kolleger, går det fram av en pressemelding fra konsulentselskapet Deloitte.

– Tallene viser at vi i altfor stor grad tar følelsene med på jobben, der vi i stedet burde konsentrere oss om selve arbeidet og om å gjøre hverandre gode, sier ledelsesekspert Kim Domdal i Deloitte.

Snakker nedsettende om og ikke til

Undersøkelsen viser at flere snakker nedsettende om sine kolleger enn til sine kolleger. Dette er et uttrykk for at det er et stort press på medarbeiderne for å prestere, mener Domdal:

– Det er to måter å fremheve seg selv på jobben. Man kan få seg selv til å ta seg godt ut, eller man kan få andre til å ta seg dårlig ut. Særlig i situasjoner der konkurransen er stor for å få vist sin egen verdi, fristes mange dessverre til å velge den siste løsningen.

Det er likevel stor forskjell på sladrekulturen de forskjellige bransjene imellom.

Offentlig sektor en versting

– Den offentlige sektor skårer klart høyst som det stedet der de fleste snakker nedsettende om hverandre. Til gjengjeld snakker flest nedsettende til hverandre i industrien. Her er utfordringen ikke nødvendigvis en sladrekultur, men snarere en ganske tøff tone.

Mobbing utbredt

I tillegg til baksnakking og sladder er mobbing også utbredt på danske arbeidsplasser. I alt sier 16 prosent av de spurte at de har opplevd kolleger som mobbet andre kolleger. Ansvaret hviler ikke minst på ledelsens skuldre, mener Domdal:

Etabler en konstruktiv arbeidskultur

– Som leder skal man sikre at det er en konstruktiv arbeidskultur på jobben. Det gjør man blant annet ved å oppfordre medarbeiderne til å gjøre hverandre gode og gi anerkjennelse i stedet for bare kritikk. Og så skal man naturligvis snakke åpent og ærlig om problemene, slik at man kommer sladderen i krokene til livs.

Kunder rammes

Også kundene rammes når vi kommuniserer med hverandre. 15 prosent av danske medarbeidere har opplevd kolleger som snakket nedsettende til kundene.

Men denne undersøkelsen er gjort i Danmark. Slikt forekommer vel ikke på norske arbeidsplasser?

Slik svarte danskene på undersøkelsen:

Har du opplevd kolleger eller ledere som gjorde følgende:

– Snakket nedsettende om kolleger: 47 prosent.

– Snakket nedsettende til kolleger: 32 prosent.

– Snakket nedsettende til underordnede: 18 prosent.

– Mobbet kolleger: 16 prosent.

– Snakket nedsettende til kunder: 15 prosent.

Utvalgte bransjer

Har du opplevd kolleger eller ledere som snakket nedsettende om andre kolleger?

– Offentlig sektor, stat, kommuner, undervisning, politi og helse: 55 prosent.

– Landbruk, skogbruk og fiskeri: 50 prosent.

– Industri, produksjon, energi og avfall: 49 prosent.

– Handel, butikk, transport, hotell og restaurant: 48 prosent.

– Finansiell sektor, bank og forsikring: 37 prosent.

– Bygg, anlegg og håndverk: 36 prosent.

– Medier, informasjon og kommunikasjon: 27 prosent.

Undersøkelsen er foretatt av Epinion for konsulentselskapet Deloitte. Tallene er basert på i alt 2086 intervju med et representativt utvalg dansker i arbeid.

Powered by Labrador CMS