Ulykkesøvelse-NCC

Tegn yrkesskadeforsikring

Når ulykken rammer, kan det få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver dersom den lovpålagte yrkesforsikringen ikke er på plass.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Dette sier advokat Øystein Helland, partner og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Selskapet er et av landets ledende advokatfirma på personskadeerstatning. Advokatfirmaet har lang erfaring i å bistå arbeidstakere som skades i arbeidsulykker.

Lovpålagt plikt

– Alle arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Er ulykken først ute, vil arbeidstakeren få erstatning fra arbeidsgiverens forsikringsselskap, uten at arbeidsgiveren har noe ansvar for det etterfølgende erstatningsoppgjøret, sier advokat Øystein Helland.

Noen arbeidsgivere er imidlertid ikke klar over at de har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Enkelte unnlater også å tegne slik forsikring, selv om de er klar over kravet.

Arbeidstaker får erstatning

– Heldigvis for arbeidstakerne er systemet slik at de i disse tilfellene likevel får erstatning dersom ulykken er ute. De vil da få erstatning fra en forening av forsikringsgivere som kalles Yrkesskadeforsikringsforeningen, og erstatningsoppgjøret skal være det samme som om arbeidsgiveren hadde tegnet forsikring, forteller den erfarne personskade-advokaten.

Det er særdeles viktig å ha fokus på HMS på arbeidsplassen. Det kan nemlig få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver dersom de ikke tegner yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Regress overfor arbeidsgiver

Øystein Helland (Foto:Helland Ingebrigtsen)

– Det normale i slike tilfeller er at arbeidsgiveren vil måtte refundere Yrkesskadeforsikringsforeningen den erstatningen foreningen har utbetalt til den skadde arbeidstakeren. Et slikt regresskrav kan beløpe seg til millioner av kroner, og kan i verste fall føre til at bedriften går konkurs, advarer Helland.

Han forteller at det er en fordel å engasjere advokat med spesialkompetanse i erstatningssaker dersom du som arbeidstaker påføres skade eller sykdom på arbeidsplassen.

– Skadelidte har krav på å få dekket sine såkalt «rimelige og nødvendige» advokatutgifter av yrkesskadeforsikringsselskapet. Som skadelidt er det følgelig ingen stor økonomisk risiko forbundet med å engasjere advokat i yrkesskadeforsikringssaker, forteller Øystein Helland.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS