Arbeidsmiljøloven

Store endringer i arbeidsmiljøloven

1. juli trer store endringene i kraft i arbeidsmiljøloven. Fra denne dato blir det økt adgang for midlertidige ansettelser, økt aldersgrense, mer fleksibel arbeidstid og endringer i regler for permittering.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Stortinget har vedtatt flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha stor betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Økt adgang til midlertidig ansettelser

Arbeidsgivere har fått en større mulighet til å teste ut om det er marked for flere arbeidsplasser. Det er nå lov til å ansette midlertidig i inntil ett år på generelt grunnlag. Denne muligheten til midlertidig ansettelser kommer i tillegg til de mulighetene som ligger i regelverket pr. i dag.

Aldersgrensene heves

Fra 1. juli endres adgangen til å ha bedriftsinterne aldersgrense fra 67 år til 70 år, men det er gitt overgangsordninger for de bedriftene som har bedriftsinterne aldersgrenser pr i dag. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år.

Mulighet for fleksibel arbeidstid

Nye regler for arbeidstid vil gjøre det mer fleksibelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir muligheter for å jobbe mer i perioder når det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i roligere perioder.

Endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager, og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.(Kilde: nho.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS