Ulykke øvelse
Ulykke øvelse

Ny sivilforsvarslov stadfestet

Lov om kom­munal bered­skaps­plikt, sivile beskyt­telses­tiltak og Sivil­for­svaret – sivil­beskyttelses­loven - ble stad­festet av Kongen i stats­råd 25. juni 2010. Nå er loven komplett, melder NSO.

Publisert

Lovendringen har allerede berørt kommunenes beredskapsplaner.

- I NSO er vi svært for­nøyd med at loven nå er vedtatt. Dette betyr mye for vårt arbeide med ny for­skrift, sier juridisk råd­giver Inger Bye.

- Foreløpig vil ikke de industri­vern­pliktige virksom­hetene merke noe til at vi har fått lov. Det som ble ved­tatt nå trer ikke i kraft før ved års­skiftet. Men det jobbes med en ny for­skrift, og når den kommer må virksom­hetene følge med i timen.

Stortinget har vedtatt at den viktige bered­skaps­ressursen industri­vernet skal videreføres.

Nærings­livets sikker­hets­organisasjon (NSO) skriver at det er gitt føringer i for­arbeidene til loven, bl.a. at: ”dagens regel­verk for utvalg av industri­vern­pliktige bedrifter synes noe snevert, reglene må tilpasses dagens praktiske arbeidsliv.”

Videre heter det at ”egenbeskyttelse skal omfatte virksom­heter, der dennes potensial for uønskede hendelser og konsekvensene av disse bør være utslags­givende for hvorvidt det utløses en plikt til å etablere egen­beskyt­telses­tiltak for virksomheten.”

Med dette vedtaket er loven komplett, melder NSO. De første endringene som ble gjort i loven trådte i kraft 1. januar 2010. Med de endringene ble kommunene pålagt å utarbeide sektor­over­gripende risiko- og sår­bar­hets­analyser.

Kilde: Kongen stadfestet ny sivilforsvarslov (NSO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på Aktuell Sikkerhet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS